Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 16. prosince 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představitelé Jihomoravského kraje zvolení na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 16. prosince 2004

 

Ing. Stanislav Juránek

hejtman Jihomoravského kraje

 

Stanislav Juránek se narodil v roce 1956 v Brně, po absolvování gymnázia pracoval v letech 1977 až 1990 u Jihomoravských státních lesů postupně jako dělník, mistr a stavbyvedoucí. V letech 1980 až 1985 dálkově vystudoval lesnickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V roce 1987 absolvoval na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně studium zvláštní odborné způsobilosti ve stavebnictví. V letech 1990 až 1994 působil jako vedoucí střediska v a. s. Ekostavby Brno, v letech 1995 až 1996 vykonával funkci okresního tajemníka KDU-ČSL Brno-město.

Od roku 1994 byl členem Rady městské části Brno-Židenice, od ledna 1997 do února 2001 pak tamtéž starostou. Hejtmanem Brněnského (dnes Jihomoravského) kraje ho krajské zastupitelstvo zvolilo 20. prosince 2000. Členem KDU-ČSL je od roku 1995, v současné době je členem celostátního výboru KDU-ČSL a předsedou krajského výboru KDU-ČSL. Je ženatý, s manželkou Helenou má tři syny (nar. 1985, 1987 a 1990).  K jeho koníčkům patří běh, lehká atletika, vážná hudba, básně a příroda.

 

Ing. Milan Venclík

1. náměstek hejtmana

 

Milan Venclík se narodil v Brně v roce 1957, kde žije dodnes. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně. Nejprve pracoval jako technik, v roce 1992 se stal ředitelem podniku. Koncem devadesátých let dal přednost soukromému podnikání.

Do politiky vstoupil v roce 1992 v rámci Občanského fóra, po jeho rozpadu působil jako nezávislý a v roce 1996 vstoupil do ODS, v současnosti je předsedou regionálního sdružení ODS Jihomoravského kraje. Nejprve zastával funkci radního městské části Brno-sever, kde se posléze stal místostarostou. Ve volebním období 2000 – 2004 byl členem Rady Jihomoravského kraje. Milan Venclík je svobodný a bezdětný. 

 

Ing. Václav Horák

náměstek hejtmana

 

Václav Horák se narodil v roce 1961 v Brně, nyní bydlí s manželkou ve Šlapanicích. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, fakultu provozně-ekonomickou. Po jejím ukončením začal pracovat jako mechanizátor a ekonom v Agrochemickém podniku v Brně, poté ve Zkušebně  zemědělských a lesnických strojů v Brně.

Od roku 1990 je členem Zastupitelstva města Šlapanice.V letech 1994 - 1998 byl členem rady a v letech 1998 až 2002 působil jako starosta města Šlapanice. V současnosti je předsedou Svazku obcí Šlapanicko a zabývá se přípravou a realizací regionálních projektů financovaných z fondů EU v oblasti životního prostředí.

Od roku 1995 je členem KDU-ČSL, v současné době je členem krajského výboru a celostátní konference KDU-ČSL. Mezi jeho zájmy patří cestování, sport a divadlo.

 

RNDr. Igor Poledňák

náměstek hejtmana

 

Igor Poledňák se narodil v roce 1959 a téměř celý život bydlí v Kuřimi. Je ženatý, děti Anna a Jiří studují na střední škole. V Brně vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity a poté pracoval v geologických a geofyzikálních oborech.

Ve veřejné správě se začal angažovat v roce 1990 na komunální úrovni v Kuřimi. Po volbách v roce 1994 byl zvolen místostarostou a o čtyři roky později starostou města. Ve volebním období 2000 – 2004 byl poprvé i členem Rady Jihomoravského kraje. Členem Občanské demokratické strany je od roku 1991, v současné době je místopředsedou místního sdružení v Kuřimi a členem Výkonné rady ODS.   

 

MUDr. František Adamec

člen Rady Jihomoravského kraje

 

František Adamec se narodil v roce 1951 ve Vyškově, po absolvování gymnázia vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař interního oddělení v Poličce, od roku 1981 působil jako lékař ve Vyškově, nejdříve jako obvodní lékař a okresní kardiolog. V letech 1990 - 1992 byl ředitelem OÚNZ Vyškov, v letech 1992 – 1998 působil jako ředitel Nemocnice s poliklinikou, do roku 2000 opět jako kardiolog. Od roku 2000 vykonává funkci místostarosty města Vyškova, ve volebním období 2000 – 2004 byl členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Od roku 1988 je členem ČSL (nyní KDU-ČSL), v současnosti je místopředsedou krajské organizace KDU-ČSL. František Adamec je ženatý, má čtyři děti. K jeho zálibám patří hudba (je varhaníkem farního kostela Nejsvětější Trojice ve Vyškově-Dědicích), vysokohorská turistika a literatura, zejména poezie.  

 

JUDr. Marie Cacková

členka Rady Jihomoravského kraje

 

Marie Cacková se narodila v roce 1965 v Boskovicích. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracovala v roce 1989 jako redaktorka v novinách Lidová demokracie. Následně působila od roku 1991  jako  koncipientka a poté od roku 1995 jako advokátka ve společné advokátní kanceláři JUDr. Čech a spol. Žije v městě Kunštát, kde v letech 1994 - 1999 vykonávala funkci místostarostky a následně zastupitelky, v současné době  působí jako předsedkyně sociální komise.

Členkou KDU-ČSL je od 1988 a v současné době je místopředsedkyní okresního výboru KDU-ČSL Blansko a již druhé volební období předsedkyní Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL. K zájmům Marie Cackové patří literatura, výtvarné umění (francouzští impresionisté),  cykloturistika  a kočkovité šelmy. Vychovává syna Filipa (1990). 

 

Ing. Jan Letocha

člen Rady Jihomoravského kraje

 

Jan Letocha se narodil v roce 1950 v Brně, po absolvování gymnázia vystudoval fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně. Působil jako projektant v Železničním stavitelství Brno a investiční technik v Železárnách Veselí nad Moravou. Od prosince 1990 vykonává funkci starosty města Kyjova, ve volebním období 2000 – 2004 byl členem Rady Jihomoravského kraje. Není členem žádné politické strany, do krajského zastupitelstva byl zvolen na kandidátní listině KDU-ČSL. Jan Letocha je ženatý a má dvě dospělé děti. K jeho koníčkům patří příroda, sport (tenis, lyžování) a hory. 

 

Ing. Jaroslav Pospíšil

člen Rady Jihomoravského kraje

 

Jaroslav Pospíšil se narodil v roce 1953 v Krnově. Po maturitě na tamějším gymnáziu 4 roky pracoval jako závozník u dopravní firmy. Potom vystudoval Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě a s rodinou se odstěhoval do Veselí nad Moravou. Přijal zaměstnání u firmy Železniční průmyslová stavební výroba v Uherském Ostrohu, kde měl na starosti přípravu výroby ve firemních kamenolomech. Odtud po 13 letech nastoupil do funkce místostarosty ve Veselí nad Moravou, kterou vykonával 7 let.  V letech 2000 - 2004 byl členem Rady Jihomoravského kraje s kompetencemi v oblasti dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti. Tuto funkci obhájil ve volbách v roce  2004 i na další volební období. Společně se ženou – původně učitelkou, dnes rodinnou terapeutkou – mají čtyři syny. Ve volných chvílích se mu občas podaří najít si čas pro výlet na kole.

 

Ing. arch. Anna Procházková

členka Rady Jihomoravského kraje

 

Anna Procházková se narodila v roce 1952 ve Valticích, ale celý život žije v Břeclavi. Absolvovala zde gymnázium a v Brně Vysoké učení technické - fakultu architektury. Prošla několika zaměstnáními, ovšem nejvíce její život ovlivnila léta 1994 - 1998, kdy působila jako starostka Břeclavi. Nyní je členkou Zastupitelstva města Břeclavi a místopředsedkyní Oblastní rady ODS Břeclav. Společně se svým mužem vychovali syna Tomáše a dceru Kláru, kteří oba studují vysokou školu. Mezi její zájmy patří výtvarné umění, architektura, lyžování, pěší turistika a cykloturistika.

 

RNDr. Miloš Šifalda

člen Rady Jihomoravského kraje

 

Miloš Šifalda se narodil v roce 1964 Brně, kde žije dodnes. Po absolvování oboru fyzika pevných látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity od roku 1987 působil 4 roky ve výzkumu v Tesle Rožnov. Po návratu do Brna se stal učitelem na soukromém Akademickém gymnáziu, v roce 1993 byl jmenován ředitelem na Gymnáziu J. G. Mendela a od roku 1997 pracoval jako vedoucí odboru školství Magistrátu města Brna. V této době také absolvoval postgraduální studium na VŠE v Praze v oboru regionální správa a rozvoj. Po vzniku krajů se v roce 2001 stal vedoucím odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Miloš Šifalda je ženatý a má dvě děti. Rád sportuje, za výborný relaxační sport považuje golf.

 

Ing. Lubomír Šmíd

člen Rady Jihomoravského kraje

 

Lubomír Šmíd se narodil v roce 1959, po absolvování střední průmyslové školy stavební a Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně pracoval v letech 1983 až 1993 ve stavebním závodě Jihomoravských státních lesů. V letech 1993 – 1994 působil jako vedoucí stavebního úřadu v Sokolnicích, od roku 1994 do roku 2002 byl starostou obce Kobylnice. Ve volebním období 2000 – 2004 vykonával funkci náměstka hejtmana Jihomoravského kraje. Členem KDU-ČSL je od roku 1994, v současné době je místopředsedou krajské organizace KDU-ČSL. Lubomír Šmíd je ženatý, a má tři děti. K jeho koníčkům patří zejména cestování a četba.

 

Petr Fridrich

předseda finančního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Petr Fridrich se narodil v roce 1955 v Brně a Brnu zůstal věren dodnes. Je absolventem Střední průmyslové školy strojnické v Brně. Před rokem 1989 pracoval v různých profesích mimo jiné jako dispečer dopravy nebo jako samostatný ekonom. Do veřejného života vstoupil po revoluci v roce 1989 jako člen Občanského fóra za které byl kooptován do zastupitelstva Městské části Brno – střed, kde se stal zastupitelem a od roku 1998 radním městské části. Již od roku 1989 se profesně specializuje na veřejnou správu. Pracoval jako vedoucí kanceláře primátora města Brna, poradce náměstka ministra  na Ministerstvu pro místní rozvoj, asistent poslance a senátora a koordinátor Fondu PHARE pro pomoc místní správě.

Do Občanské demokratické strany vstoupil v roce 1992. Volné chvíle rád tráví s rodinou na chalupě u Velké Bíteše a jeho oblíbeným sportem je tenis, který hraje aktivně již od dětských let. Petr Fridrich je ženatý a má dvě děti: Markétu (1990) a Martina (1993).

 

Mgr. Václav Božek, CSc.

předseda kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Václav Božek se narodil v roce 1949 v Ostravě, v roce 1972 vystudoval odbornou fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, poté nastoupil jako asistent a interní aspirant na katedře fyziky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Od roku 1978 působí jako odborný asistent na ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební VUT v Brně. V roce 1993 byl zvolen členem Akademického senátu VUT v Brně, od roku 2002 je delegátem VUT v Radě vysokých škol ČR. Od roku 1994 je členem Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, v letech 2000 až 2002 byl členem Rady města Brna. Ve volebním období 2000 až 2004 byl předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Členem České strany sociálně demokratické je od roku 1994, v současnosti je místopředsedou krajského výkonného výboru ČSSD. Václav Božek je ženatý, má dvě děti, k jeho zálibám patří rekreační sport (běh, cyklistika, lyžování) a vysokohorská turistika.

 

RNDr. Miloš Petrů

předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Miloš Petrů se narodil v roce 1955 ve Valticích, nyní bydlí s manželkou v Břeclavi. Vystudoval přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v letech 1981 – 1997 učil chemii a matematiku na gymnáziu v Břeclavi, v letech 1998 – 2002 byl místostarostou Břeclavi, od roku 2003 učitelem chemie a matematiky na Gymnáziu v Břeclavi, od roku 2004 učitelem chemie na gymnáziu v Laa an der Thaya. 

V letech 1990 – 1994 byl zastupitelem ve Valticích, v letech 1994 – 1997 členem městské rady. Přestěhováním do Břeclavi ztratil mandát zastupitele ve Valticích. V letech 1998 – 2002 byl místostarostou Břeclavi za KDU-ČSL, od roku 2002 je zastupitelem a předsedou kontrolního výboru zastupitelstva v Břeclavi.

Miloš Petrů je od roku 2000 členem KDU-ČSL, v současné době je členem krajského výboru KDU-ČSL. K jeho koníčkům patří hudba (hraje na housle v cimbálové muzice Břeclavan, v komorním orchestru Břeclav a v mezinárodním česko-rakouském orchestru Concordia), jazyky, historie a umění, vinařství, turistika a kulinářství.