Cena Jihomoravského kraje

 

 

V pátek 1. října 2004 byla v brněnském  Mahenově divadle premiérově předána Cena Jihomoravského kraje. Toto významné ocenění obdrželo celkem šest osobností v těchto oblastech: Hana Zejdová (sport), Jan Dvořák (přírodní vědy), Vladislav Bláha (kultura), Miloslav Šnajdar (osobnost, jejíž dílo a činnost výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu),  in memoriam obdrželi ocenění David Kožuský a Jaroslav Gargula za hrdinský čin. Po slavnostním aktu shlédli zúčastnění dramatizaci díla bratří Mrštíků Rok na vsi.

 

    

 

 

Charakteristika oceněných:

Hana Zejdová, členka Letecké asociace vrcholového sportu Brno – sekce bezmotorového létání, držitelka 234 českých a 57 světových rekordů v bezmotorovém létání. Jde o absolutně největší počet světových rekordů, jaký kdy kdo v tomto sportu v historii dosáhl.

Jan Dvořák, šlechtitel chryzantém ze Šlapanic. Navržen třikrát. Za více než půl století vyšlechtil přibližně 400 druhů chryzantém. Patří ke světově uznávaným osobnostem v tomto oboru, je velkým propagátorem těchto květin. Svou celoživotní prací významně zvýšil pěstování chryzantém v České republice.

Vladislav Bláha, kytarista, ředitel Mezinárodního kytarového festivalu v Brně, předseda  České společnosti klasické kytary ČHS. Deset let stojí v čele organizátorů Mezinárodního kytarového festivalu v Brně, jako pedagog působí na brněnské konzervatoři, od letošního školního roku dosáhl otevření katedry klasické kytary na JAMU. Koncertuje po celém světě, odborné kritiky oceňují jeho bohatství hudebního výrazu, vynikající virtuositu, brilantnost a čistotu hry. Bohatá je jeho nahrávací  činnost pro rozhlas a televizi řady zemí včetně CD nahrávek.

Miloslav Šnajdar, ředitel Domu dětí a mládeže v Šumné. Od dětství je postižen těžkým vrozeným nervosvalovým onemocněním progresivní svalovou dystrofií. V posledních letech je již zcela upoután na invalidní vozík. Svou prací pro druhé by však mohl být příkladem pro řadu tzv. zdravých lidí. Je členem Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, aktivně připomínkuje úpravy zákona o sociální péči, nezištně poskytuje rady občanům se zdravotním postižením. Volnému času dětí a mládeže se věnuje nejen profesionálně, ale i ve svém volném čase.

David Kožuský a Jaroslav Gargula (in memoriam), hasiči Hasičského  záchranného sboru města Brna, kteří zahynuli 8. ledna 2002 při likvidaci požáru v Brně na ulici Nádražní 2.  Za svou statečnost při zásahu byli vyznamenáni ministrem vnitra medailí „Za statečnost“.