Zastupitelé ocenili zásluhy profesora Krause

 

 

Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., který se 30. května 2004 dožívá osmdesáti let, obdržel „Pamětní medaili Jihomoravského kraje“ za celoživotní přínos pro rozvoj moravského vinařství, dále obdržel věcný dar - akvarel malíře Antonína Vojtka. Ocenění mu předali hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Antonín Kment při zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 20. května 2004.

Profesor Kraus je první osobností, která obdržela Pamětní medaili Jihomoravského kraje. Je vinařským odborníkem svým dosahem evropského formátu. Jeho význam vyniká zejména z pohledu Jihomoravského kraje, který je jediným vinařským regionem srovnatelným s vinařskými regiony Evropy.