Den otevřených dveří 25. června 2003

        Ve středu 25. června 2003 se uskutečnil historicky první Den otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Možnost prohlédnout si budovu úřadu využilo více než 300 návštěvníků, s jejich mimořádným zájmem se setkala zejména velká jednací síň, pracovna hejtmana, ale i kanceláře a další prostory. Na otázky k chodu úřadu i práci zastupitelstva odpovídali hejtman Ing. Stanislav Juránek, ředitel úřadu Ing. Jiří Crha, 1. náměstek hejtmana Ing. František Polách a další představitelé kraje.