foto 1 foto 2
Infolinka s on-line přepisem pro osoby se sluchovým postižením Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Zprávy z kraje

Náhled
05.06.2020

Zahrady brněnských vil Tugendhat a Löw-Beer jsou znovu propojené

Novým turniketem poprvé projdou návštěvníci mezi zahradami vily Tugendhat a vily Löw-Beer. Přestože obě zahrady vil významných brněnských židovských rodin tvořily původně jeden celek, byly donedávna rozděleny plotem. Lidé si tak konečně mohou pohodlně prohlédnout obě zahrady... 

Náhled
01.06.2020

Nákup postupnou fixací ceny zemního plynu se vyplatil, Jihomoravský kraj ušetří více než 25 milionů korun

Jihomoravský kraj nakoupil pro sebe a pro 207 svých příspěvkových organizací přes 134 tisíc megawatthodin (MWh) zemního plynu na rok 2021, zemní plyn bude odebírán ve 440 odběrných místech...  

Náhled
01.06.2020

Kraj podá proti rozhodnutí Českého báňského úřadu žalobu

Rada kraje na svém dnešním jednání (1. června 2020) rozhodla o dalším postupu Jihomoravského kraje ve věci těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Jak konstatoval radní Vít Rajtšlégr, rada se rozhodla podat proti rozhodnutí Českého báňského úřadu žalobu... 

Náhled
01.06.2020

Zahájena výstava soutěžních návrhů na novou budovu Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Dne 1. června 2020 byla v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje zahájena veřejná výstava soutěžních návrhů na novou budovu Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy...  

Náhled
01.06.2020

Jihomoravští záchranáři pokřtili nového plyšového maskota

Křest pejska záchranáře se uskutečnil na Den dětí 1. června 2020 v sídle Zdravotnické záchranné služby JMK v Brně-Bohunicích. Plyšáka se superhrdinskou pláštěnkou a známkou s číslem 155 

Náhled
26.05.2020

Územní plán kraje čeká veřejné projednávání, bude v režimu on-line. Silnice 43 je na dosah

Jihomoravský kraj stojí před dalším důležitým krokem, na úterý 9. června 2020 je plánováno veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území...  

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

22.04.2020

Infolinka s on-line přepisem pro osoby se sluchovým postižením

Budova Krajského úřadu JMK

Adresa sídla:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno

Telefon: 54165 1111
Fax: 54165 1209
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Číslo příjmového účtu: 27-7188260227/0100
ID datové schránky: x2pbqzq

 

Provoz podatelny 

Informace pro občany k prominutí zmeškání lhůty v době trvání nouzového stavu

(vyhlášeného usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12.03.2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

Nouzový stav je provázen řadou opatření, omezujících ze zdravotních důvodů pohyb osob i činnost řady institucí, která ztěžují nebo znemožňují dodržení lhůt stanovených zákonem.

V případě lhůt stanovených zákonem k učinění úkonu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 zákona č. 50/2004 Sb., správní řád). Typicky půjde např. o prominutí zmeškání úkonu, kdy úkon vyžaduje osobní účast nebo jde o ztíženou možnost učinit podání poštou apod. Prominout zmeškání úkonu nelze v případě, že zákon prominutí takového úkonu výslovně vylučuje.

S ohledem na vyhlášený nouzový stav je proto možné požádat o prominutí zmeškání úkonu, a to ve lhůtě 15 dnů po ukončení doby trvání nouzového stavu. Se žádostí o prominutí zmeškání úkonu je nutno spojit zmeškaný úkon. Žádosti o prominutí zmeškání úkonu budou posuzovány individuálně.  

 


KONTAKTNÍ ÚDAJE - vyhledávání
KONTAKTNÍ ÚDAJE - organizační schéma
NAVIGACE -  budovy, kanceláře, zasedací místnosti

 

Organizační řád a organizační schéma, náplně činností
Czech POINT

Šifrovaná e-mailová komunikace

Ortofotomapa úřadoven (jpg, 1,52 MB)
Příjezdová mapa (jpg, 346 kB)
Možnosti parkování - centrum (jpg, 2,85 MB)
Příjezdová mapa - centrum (jpg, 336 kB)
Možnosti parkování - Cejl (pdf, 205 kB)
Příjezdová mapa - Cejl (jpg, 302 kB)


Budova Cejl 73 Administrativní a školicí centrum Cejl

Cejl 530/73
601 82 Brno
 

Nabídka pronájmu učeben (pdf, 172 kB)
 

Umístění:

  • Odbor školství
  • Odbor správní a Krajský živnostenský úřad - Krajský živnostenský úřad
  • Odbor kontrolní a právní - oddělení vnější kontroly, oddělení přezkumu obcí
  • Odbor dopravy - oddělení silniční dopravy (dopravní úřad), oddělení dopravně správních agend 

Detašovaná pracoviště

 


Úřední dny, a provozní doba - Czech Point, informace, podatelna, pokladna, vrátnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje pro veřejnost:
Pondělí 8:00 – 17:00 hod. úřední den
Úterý 8:00 – 15:00 hod. provozní doba pro veřejnost
Středa 8:00 – 17:00 hod. úřední den
Čtvrtek 8:00 – 15:00 hod. provozní doba pro veřejnost
Pátek 8:00 – 14:00 hod. provozní doba pro veřejnost


Úřední hodiny pro agendu STÁTNÍHO OBČANSTVÍ A MATRIK jsou na přechodnou dobu POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 8-17 hodin.

 


Náhled
31.10.2019

Formulář pro zájemce o výkon funkce přísedícího Krajského soudu v Brně

(doc, 37 kB) 

Náhled
07.12.2015

Strategie Krajského úřadu Jihomoravského kraje

2. aktualizované vydání 2015 (pdf, 635 kB) 

Náhled
19.09.2013

Kodex etiky Jihomoravského kraje

(pdf, 240 kB) 

Náhled
18.09.2013

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

(pdf, 241 kB) 

Náhled
28.12.2016

Obdržená ocenění a certifikáty Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Náhled
30.11.2017

Jihomoravský kraj je prvním krajem, který obdržel Certifikát ISO/IEC 27001

Certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 27001 proběhl na odboru kancelář ředitelky a odboru informatiky. 

Náhled
19.10.2012

Prestižní certifikát „Přátelské místo“ za rok 2011

Náhled
26.02.2020

Systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Na dvou odborech krajského úřadu byl zaveden systém řízení jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016. 

Náhled
29.11.2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje a společenská odpovědnost jako součást řízení organizace

07.08.2017

Gender a rovné příležitosti

Náhled
20.12.2011

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací JMK a jeho orgány

Náhled
25.02.2014

Veřejná registrační autorita I.CA provozovaná JMK

Krajský úřad Jihomoravského kraje provozuje službu Veřejné registrační autority I.CA, tzn. pracoviště oprávněné vydávat elektronické certifikáty ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.