Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace – pro více informací klikněte zde Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
22.10.2019

Na brněnském výstavišti probíhá Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus

Na brněnském výstavišti v úterý 22. října 2019 začal Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2019...  

Náhled
21.10.2019

Zdraví a zdravotnictví Jihomoravského kraje v číslech

Data o nemocnosti populace, silných a slabých stránkách zdravotní péče v Jihomoravském kraji a v Brně, predikce pravděpodobného vývoje a demografické trendy, které další vývoj determinují – to vše bylo prezentováno na konferenci „Zdraví a zdravotnictví JMK v číslech“, která se konala 21. října 2019 v hotelu Continental v Brně.  

Náhled
21.10.2019

Ocenili vítězné České hlavičky

Vítězové 13. ročníku soutěže pro nadané středoškolské studenty a mladé vědce se v pondělí 21. října 2019 sešli na krajském úřadě Jihomoravského kraje, aby se spolu s radní Janou Pejchalovou zúčastnili oficiálního zveřejnění výsledků letošního kola...  

Náhled
17.10.2019

Slavnostní premiéra filmu Poslední aristokratka

V brněnském Cinema City Velký Špalíček měl ve čtvrtek 17. října 2019 2019 slavnostní premiéru film Poslední aristokratka podle knih Evžena Bočka. Premiéry se zúčastnil hejtman Bohumil Šimek... 

Náhled
17.10.2019

Hejtman se setkal se členy Českého svazu bojovníků za svobodu

Se třicítkou členů Českého svazu bojovníků za svobodu z jižní Moravy se ve čtvrtek 17. října 2019 v prostorách zastupitelského sálu brněnského sídla krajského úřadu setkal hejtman Bohumil Šimek. 

Náhled
16.10.2019

Jubilejní ročník výtvarné soutěže Čarovné barvy země

Malířská soutěž pro děti a mládež Čarovné barvy země vstoupila ve středu 16. října 2019 do jubilejního desátého ročníku. Vyhlášení dalšího ročníku se uskutečnilo za účasti radního Tomáše Soukala při vernisáži výstavy malířských prací IX. ročníku ve Fakultní nemocnici Brno. 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

 

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb.… 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…