foto 1 foto 2
Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Metodická sdělení

Náhled
01.07.2019

3/2019 Účtování o vyřazení dlouhodobého majetku

(doc, 132 kB) 

Náhled
01.07.2019

2/2019 Transfery

(doc, 221 kB) Nahrazuje metodické sdělení č. 4/2015 

25.02.2019

1/2019 Návrh účtového rozvrhu na rok 2019

Dodatek č. 9 k metodickému sdělení č. 9/2010 

Náhled
03.01.2019

3/2018 Doporučený postup ověření krytí fondu investic finančními prostředky k 31. 12. 2018

(doc, 146 kB) - PLATNOST DO 30. 6. 2019 - 

Náhled
29.03.2018

Problematika DPH

(pdf, 419 kB) - metodický pokyn 

Náhled
05.03.2018

2/2018 Majetek kulturní povahy

(doc, 96 kB) Nahrazuje metodické sdělení č. 6/2016. 

15.01.2018

1/2018 Návrh účtového rozvrhu na rok 2018

Dodatek č. 8 k metodickému sdělení č. 9/2010 

Náhled
28.11.2017

3/2017 Doporučený postup ověření krytí fondu investic finančními prostředky k 31. 12. 2017

(doc, 143 kB) - PLATNOST DO 30. 6. 2018 - 

Náhled
26.06.2017

2/2017 Vyřazení pohledávek z účetnictví a opravné položky k pohledávkám příspěvkové organizace

(doc, 98 kB) 

28.02.2017

1/2017 Návrh účtového rozvrhu na rok 2017

Dodatek č. 7 k metodickému sdělení č. 9/2010 

Náhled
06.03.2017

Pravidla pro sestavování a schvalování odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem

schválená Radou Jihomoravského kraje usnesením č. 11018/16/R160 s účinností od 1. 1. 2017 (pdf, 259 kB) 

Náhled
02.12.2016

8/2016 Doporučený postup ověření krytí fondu investic finančními prostředky k 31. 12. 2016

(doc, 143 kB) - PLATNOST DO 30. 6. 2017 - 

Náhled
25.05.2016

7/2016 Bezúplatné nabytí majetku

(doc, 83 kB) Nahrazuje metodické sdělení č. 2/2015. 

Náhled
14.03.2016

5/2016 Zveřejnění účetní závěrky příspěvkové organizace

(doc, 64 kB) Nahrazuje metodické sdělení č. 8/2011. 

Náhled
14.03.2016

4/2016 Zrušení a aktualizace vybraných metodických sdělení

(doc, 47 kB) 

Náhled
14.03.2016

3/2016 Příloha k účetní závěrce

(doc, 118 kB) Nahrazuje metodické sdělení č. 3/2015. 

Náhled
17.02.2016

2/2016 Tvorba fondu investic od 1. 1. 2016

(doc, 67 kB) 

17.02.2016

1/2016 Návrh účtového rozvrhu na rok 2016

Dodatek č. 6 k metodickému sdělení č. 9/2010  

Náhled
15.10.2015

5/2015 Účtování o depozitech klientů příspěvkových organizací JMK

(doc, 93 kB) 

16.02.2015

1/2015 Návrh účtového rozvrhu na rok 2015

Dodatek č. 5 k MS č. 9/2010.  

23.10.2014

6/2014 Prokázání daňové úspory a její použití

Nahrazuje metodické sdělení č. 4/2013. 

23.10.2014

5/2014 Podrobný postup příspěvkových organizací při prodeji nepotřebného movitého majetku JMK předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím

Nahrazuje metodické sdělení č. 10/2011. 

Náhled
05.08.2014

4/2014 Metodika účtování a sledování výnosů a úhrad za zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění u příspěvkových organizací

(doc, 54 kB) Nahrazuje Metodické sdělení č. 5/2012. 

Náhled
18.07.2014

3/2014 Čerpání rezervního fondu na další rozvoj činnosti

(doc, 40 kB) 

27.02.2014

1/2014 Dodatek č. 4 k MS č. 9/2010

01.03.2013

2/2013 Dodatek č. 3 k MS č. 9/2010

07.02.2012

3/2012 Dodatek č. 2 k MS č. 9/2010

Náhled
14.03.2016

2/2012 Základ pro výpočet přídělu do FKSP

(doc, 30 kB) Nahrazuje metodické sdělení č. 7/2011 - AKTUALIZOVÁNO DLE PLATNÉ LEGISLATIIVY 14. 3. 2016 -  

Náhled
14.03.2016

1/2012 Tvorba dohadných položek

(doc, 54 kB) - AKTUALIZOVÁNO DLE PLATNÉ LEGISLATIVY 14. 3. 2016 - 

Náhled
14.03.2016

4/2011 Upozornění na nejvýznamnější nedostatky v oblasti nakládání s majetkem JMK předaným příspěvkovým organizacím

(doc, 30 kB) - AKTUALIZOVÁNO DLE PLATNÉ LEGISLATIVY 14. 3. 2016 - 

16.09.2011

2/2011 Dodatek č. 1 k MS č. 9/2010

16.09.2011

9/2010 Přechod na účtový rozvrh se čtyřmístnou analytikou

Náhled
16.09.2011

6/2009 Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací

(doc, 31 kB) 

Náhled
13.09.2013

2/2006 Poskytování dárkových poukazů zaměstnancům ze sociálních fondů zaměstnavatele

(doc, 33 kB) - AKTUALIZOVÁNO DLE PLATNÉ LEGISLATIVY 13. 9. 2013 -