Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační národní Terminál)

Czech POINT

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.

Ověřené výstupy vydávají tato pracoviště:

 • Odbor kancelář ředitele, pracoviště informací (zvýšené přízemí),
  Žerotínovo nám. 3, informace na tel. čísle 541 651 144, 541 651 145
 • Odbor kancelář ředitele, pracoviště podatelny, kanc. č. 043, 042 - přízemí
  Cejl 73, informace na tel. čísle 541 653 573, 541 653 505, 541 653 577, 541 658 324

Provozní doba je shodná s provozní dobou krajského úřadu.

Jaké služby poskytujeme?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Agendy Czech Pointu:

 • Katastr nemovitostí
 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Rejstřík trestů
 • Rejstřík trestů právnických osob
 • Bodové hodnocení řidiče
 • Modul autovraky ISOH
 • Registr kvalifikovaných dodavatelů
 • Registr osob
 • Registr obyvatel
 • Insolvenční rejstřík
 • Funkcionality k IS datových schránek
 • Funkcionality autorizované konverze
 • Obchodní rejstřík
 • Zprostředkovaná identifikace

Bližší informace získáte na webové stránce Czech POINT:

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23

 

Současně tato pracoviště poskytují

 • Vidimaci
 • Legalizaci

v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.