foto 1 foto 2

Certifikační autorita krajského úřadu Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje pro zvýšení své důvěryhodnosti zprovoznil vlastní certifikační autority jako součást své PKI infrastruktury.

Digitální podpisy pro krajský úřad JmK vydává certifikační autorita JMK Intranet CA, která je podřízena root certifikační autoritě s názvem JMK Root CA, jejíž certifikát vyprší 10.8.2025. Subjekt certifikátu je nastaven takto: cn=JMK Root CA, dc=kr-jihomoravsky, dc=cz

Root certifikát krajského úřadu JmK lze stáhnout ZDE (klikněte).

Použitý algoritmus veřejného klíče je RSA (4096 Bitů).

Miniatura (fingerprint)

SHA1: 73 d3 78 9b ad cb b2 bb fa 75 26 d4 c9 9b 51 4f 9a f9 ab 06

Pro odstranění potíží s digitálním podpisem, vystaveným certifikační autoritou krajského úřadu Jihomoravského kraje (JMK Intranet CA) si  nainstalujte tento veřejný klíč


Postup pro odstranění problému při odpovědi/přeposlání digitálně podepsaného emailu v aplikaci Outlook Express

Uživatelé, kteří pro příjem a odesílání el. pošty používají aplikaci Outlook Express, mohou mít problém při pokusu o přeposlání/odpovědi na digitálně podepsaný email – aplikace znemožní odeslání, neboť „...nemůže připojit digitální ID...“.

Problém je způsoben aplikací Outlook Express (MS Outlook tento problém nezpůsobuje), která se snaží do přeposílané/odpovídané zprávy vložit digitální podpis současného odesílatele. Pokud tento odesílatel digitální podpis nevlastní, dojde k výše popsanému problému.

Problém lze velmi jednoduše odstranit tak, že se zruší volba „Digitálně podepsat“ v menu „Nástroje“ v záhlaví zprávy, na záložce Zabezpečení, tl. Upřesnit. Zde je nutno zrušit zatržení u položky Zahrnout digitální ID do odesílaných podepsaných zpráv.
 

Certifikační autorita