Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace - Operační program Životního prostředí Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
16.03.2018

Kraj inicioval vznik pracovní skupiny ke zpracování studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru

Dnes (16. března 2018) se v brněnském sídle krajského úřadu uskutečnilo jednání zástupců Jihomoravského kraje a statutárního města Brna k přípravě podkladů pro zpracování studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru... 

Náhled
15.03.2018

Připomenuli okupaci českých zemí nacistickým Německem

Letošní 79. výročí obsazení českých zemí nacistickým Německem a následnou okupaci si ve čtvrtek 15. března 2018 připomenuli účastníci pietního shromáždění v areálu brněnských Kounicových kolejí. Kytici u zdejšího památníku obětem nacistické perzekuce položil a spolu s pamětníky památku obětí této tragické etapy našich dějin uctil náměstek hejtmana Martin Maleček...  

Náhled
15.03.2018

Hlavním tématem diskusního fóra byla bezpečná dopravní infrastruktura

Aktuální stav dopravní infrastruktury v regionu, problematika silnic II. a III. třídy, trasa D 52 a obchvat Mikulova nebo zavádění chytrých technologií v dopravě – to jsou jen některá z témat, která zazněla ve čtvrtek 15. března 2018 na 8. ročníku business snídaně s názvem „Bezpečná dopravní infrastruktura JMK 2018“. Za Jihomoravský kraj se diskusního fóra v brněnském hotelu Voroněž zúčastnili náměstci hejtmana Roman Hanák a Martin Maleček...  

Náhled
13.03.2018

Brněnská hvězdárna hostila JIC Starcube Show

V prostorách brněnské hvězdárny se v úterý 13. března 2018 představily finálové týmy letošního běhu akcelerátoru JIC Starcube. Za Jihomoravský kraj se akce zúčastnil a vítězům blahopřál náměstek hejtmana Jan Vitula... 

Náhled
13.03.2018

Hejtman jednal s velvyslancem Lotyšska v ČR

O rozvoji vzájemných vztahů mezi Jihomoravským krajem a regiony Lotyšska jednal v Praze v úterý 13. března 2018 hejtman Bohumil Šimek s velvyslancem této pobaltské republiky v ČR Albertsem Sarkanisem. 

Náhled
12.03.2018

Výstavba nové základny záchranářů v Hustopečích má zelenou

Důležitý krok pro výstavbu nové základny záchranářů v Hustopečích udělala Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 12. března 2018. Schválila záměr reprodukce majetku Nemocnice Hustopeče, příspěvkové organizace „Demolice budovy E a F“... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb.… 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…