15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací