16.2 Výhradní licence

Jihomoravským krajem dosud nebyly žádné licenční smlouvy uzavřeny.