14.2 Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje

Do těchto i jiných právních předpisů či Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Úředního věstníku Evropské unie, Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, je možné nahlédnout v pracovních dnech v úředních hodinách na informacích ve zvýšeném přízemí vlevo.