8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů za uplynulý rok
Schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy

Odbor ekonomický - strategické dokumenty