5. Případné platby lze poukázat

Běžné příjmy od veřejnosti (např. pokuty, správní poplatky) lze poukázat na příjmový účet Jihomoravského kraje č. 27-7188260227/0100

Variabilní symbol:
Specifický symbol:

nutno uvést dle příslušného rozhodnutí, resp. dle pokynu příslušného úředníka vydávajícího pokyn k platbě.

Platby od veřejnosti je možno rovněž provést

  • v pokladně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno,
  • poštovní poukázkou, kterou občan obdrží od příslušného úředníka vydávajícího pokyn k platbě.