3. b) Seznam zřizovaných organizací

Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoliv pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Příspěvkové organizace a vědecko-výzkumné instituce

Založené obchodní společnosti

 • KORDIS JMK spol. s.r.o., provozovatel integrovaného dopravního systému JMK (IDS JMK)
  www.kordis.cz
 • Thermal Pasohlávky, a.s., společnost pro rozvoj rekreační a lázeňské zóny
  www.thermalpasohlavky.cz

Jihomoravský kraj je členem těchto zájmových sdružení právnických osob:

 • Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy (RRA JM)
  www.rrajm.cz
 • JIC, zájmové sdružení právnických osob (Jihomoravské inovační centrum)
  www.jic.cz
 • Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob
  www.jcmm.cz
 • Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava
  www.ccrjm.cz
 • Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob
 • Asociace krajů České republiky (AK ČR)
  www.asociacekraju.cz
 • Národní síť zdravých měst české republiky (NSZM ČR)
  www.nszm.cz

Podle z. č. 148/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů je zřízena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, se sídlem v Brně. Jihomoravský kraj má ve Výboru Regionální rady soudržnosti Jihovýchod 8 zástupců.
www.jihovychod.cz

Jihomoravský kraj je členem sdružení bez právní subjektivity "Brněnské centrum evropských studií" (BCES) – koordinace nabídky evropského vzdělávání na brněnských vysokých školách a vytvářet vzdělávací a informační zázemí pro rozvoj všeobecného povědomí o sjednocené Evropě a rozvoj znalostí o Evropské unii pro různé cílové skupiny (pracovníky státní správy, odbornou i laickou veřejnost ve všech oblastech souvisejících se vstupem ČR do EU).
www.bces.cz