Jihomoravské Ekolisty

  

2019-1

Čistírenské kaly

(pdf, 1,60 MB)

 

2019-2

Co přinese rok 2020 a jak se na to nachystat

(pdf, 2,26 MB)

2018-1

Šance pro krajinu 

(pdf, 1,9 MB)

 

2018-2

Co nám roste pod okny

(pdf, 1,95 MB)

ikona 2017-1

Pod hladinu velkých vodních děl

(pdf, 4,22 MB)                                                  

ikona

2017-2

Odpady

(pdf, 4,26 MB)

ikona

2016-1

Mizející voda

(pdf, 2,88 MB)

ikona 2016-2

Ptáci ve městě

(pdf, 3,69 MB)

ikona

2015-1

Když zelená má červenou

(pdf, 2,03 MB)

ikona

2015-2

Životní prostředí environmentální výchovy

(pdf, 1,89 MB)

ikona

2014-1

50 odstínů půdy

Jak neztratit půdní rozmanitost

(pdf, 11,2 MB)

ikona

2014-2

Jak roste zelená ekonomie

(pdf, 4,52 MB)

ikona

2013-1

(Ne) všední ekologická a environmentální témata:

Pohřebnictví v souladu s přírodou
Auta na jiná než fosilní paliva
Znovuobjevený biouhel
Jídelníček z jiných úhlů pohledu

(pdf, 2,28 MB)

ikona

2013-2

Lesní mateřské školky

(pdf, 5,52 MB)

ikona

2012-1

Inspirace pro šetrnější životní styl

(pdf, 4,47 MB)

ikona

2012-2

Z městské šedé do zelené:

Okrašlovací spolky v minulosti i dnes
Zahrady, které vzdělávají i léčí

(pdf, 2,44 MB)

ikona

2011-1

Pasivní stavitelství
Chrousti jižní Moravy
Nové publikace pro EVVO

(pdf, 1,79 MB)

ikona

2011-2

Brněnské ekologické organizace
slaví kulatá výročí a představují plody své práce

(pdf, 2,71 MB)

ikona

2010-1

Mezinárodní rok biodiverzity
Evropské projekty ve školách
Kdy bude Brno městem pro cyklisty?

(pdf, 3,86 MB)

ikona

2010-2

Život s bobry
Letošní povodně na Moravě
Globální rozvojové vzdělávání v našich školách

(pdf, 3,43 MB)

ikona

2009-1

Den Země
Za příběhem naší planety

(pdf, 2,30 MB)

ikona

2009-2

Jak zlepšit ovzduší v JMK
Pod hladinou Brněnské přehrady
Osypané břehy

(pdf, 5.01 MB)

ikona

2008-1

Polemika o odpadovém hospodářství
Na jižní Moravě cyklisté vítáni
Chráníme kvetoucí Pálavu

(pdf, 10,4 MB)

ikona

2008-2

Oskeruše - znovuobjevená tradice Slovácka
Světelné znečištění životního prostředí

(pdf, 2,42 MB)

ikona

2007-1

Voda v domě
Biopotraviny do škol
15 let Národního parku Podyjí

(pdf, 3,43 MB)

ikona

2007-2

Příroda a lidé v Bílých Karpatech
Nadace Partnerství
Co se těží v Jihomoravském kraji

(pdf, 3,62 MB)

ikona

2006-1

Projekt Síť EVVO v Jihomoravském kraji
Základní informace o lesním hospodářství
Nový Lískovec - sídliště s přírodou za humny

(pdf, 5,01 MB)

ikona

2006-2

Povodně jako fenomén 21. století
Jihomoravské projekty podpořené EU
50 let ChKO Moravský kras

(pdf, 2,76 MB)

ikona

2005-1

Čáp bílý a jeho aktivní ochrana
Čisté povodí Svratky
MRKVIČKA - síť mateřských škol
Odkud má Jihomoravský kraj vodu?

(pdf, 2,68 MB)

ikona

2005-2

Větrné elektrárny na jižní Moravě
Ekologické zemědělství
Ředitel a podivíni

(pdf, 3,86 MB)

ikona

2004-1

Koncepce EVVO Jihomoravského kraje
Systém OŽP v podniku GM, spol. s r.o.
Soustava chráněných území NATURA 2000 v JMK
Zřízení Lesní školy Jezírko

(pdf, 4,73 MB)

ikona

2004-2

Drop velký - ohrožený unikát jihomoravské přírody
Příprava učitelů v oblasti EVVO na Pedagogické fakultě MU v Brně
Dobrovolné environmentální aktivity PLIVA-Lachema a.s.
Centrum modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně

(pdf, 2,42 MB)