20. 6. 2008 Kraj má svoji Vesnici roku

Obec Vísky se stala jihomoravskou Vesnicí roku

Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek na speciální tiskové konferenci 20. června vyhlásil výsledky krajského kola letošního ročníku soutěže Vesnice roku – jihomoravským vítězem se pro tento rok stala obec Vísky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlásilo v roce 2008 již 14. ročník soutěže Vesnice roku. Spolupracující úřady a organizace jsou: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a v neposlední řadě kraje.

Soutěž napomáhá propagovat obnovu venkova a současně přináší řadu příkladů dobré praxe inspirující další vesnice k realizaci vlastních programů obnovy. Cílem soutěže Vesnice roku je vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Více informací o soutěži je na: http://www.mmr.cz/vesnice-roku-2008 .

Od roku 2001 se krajské kolo soutěže Vesnice roku v Jihomoravském kraji koná pod záštitou hejtmana Ing. Stanislava Juránka. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo – tak jako loni - ve svém rozpočtu na letošní rok významnou finanční částku 1 000 000 korun pro oceněné soutěžící obce Jihomoravského kraje.

V Jihomoravském kraji se přihlásilo letos 25 obcí:

okres Blansko – Cetkovice, Kozárov, Lažany, Lysice, Vísky

okres Břeclav – Hlohovec, Jevišovka, Nikolčice, Šakvice, Šitbořice

okres Brno-venkov – Drahonín, Hlína, Kobylnice, Lomnice, Mokrá-Horákov, Rašov, Zastávka

okres Hodonín – Dambořice, Lužice, Násedlovice, Nenkovice, Ždánice, Želetice

okres Vyškov – Krásensko

okres Znojmo – Hnanice 

Hodnotící komise jihomoravského krajského kola soutěže, v jejímž čele byla starostka Kobylí Dagmar Kovaříková, navštívila všechny přihlášené obce. Při hodnocení jednotlivých soutěžících obcí hodnotitelská komise posuzovala následující okruhy: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci a péče o krajinu.

 

Výsledky krajského kola:

 

V rámci krajského kola jsou udělena následující ocenění:

·        zlatá stuha – VÍTĚZ KRAJSKÉHO KOLA – obec VÍSKY

·        modrá stuha - za společenský život – obec LUŽICE

·        bílá stuha – za činnost mládeže – město ŽDÁNICE

·        zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí – obec NIKOLČICE

·        oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec HLOHOVEC

 

V rámci krajského kola krajská hodnotitelská komise dále udělila:

·       diplom za vzorné vedení obecní knihovny – obec Mokrá-Horákov

·       diplom za vzorné vedení kroniky – obec Cetkovice

·       diplom za rozvíjení lidových tradic – obec Dambořice

·       diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) – obec Šitbořice

·      Mimořádné ocenění za péči o kulturní dědictví – městys Lomnice

 

Hodnotící komise jihomoravského krajského kola soutěže  též rozhodla o udělení následujících čestných uznání těmto obcím:

 

·        čestné uznání za výjimečnou vesnickou pospolitost – obec Drahonín

·        čestné uznání za ojedinělé ochotnické divadlo v přírodě – obec Hlína

·        čestné uznání za citlivé začlenění sakrálních staveb do krajiny – obec Hnanice

·        čestné uznání za velmi zdařilou obnovu příhraničí  – obec Jevišovka

·        čestné uznání za citlivou úpravu pietních a veřejných prostranství – obec Kobylnice

·        čestné uznání za dlouhodobé uskutečňování Programu obnovy venkova – obec Kozárov

·        čestné uznání za podporu Střediska ekologické výchovy Rychta – obec Krásensko

·        čestné uznání za cílevědomou činnost v oblasti kultury a sportu – obec Lažany

·        čestné uznání za péči o mladou generaci a kulturní dědictví – městys Lysice

·        čestné uznání za soustavné zlepšování podmínek pro seniory – obec Násedlovice

·        čestné uznání za příkladný přístup k agroekologiii – obec Nenkovice

·        čestné uznání za uskutečňování Programu obnovy venkova – obec  Rašov

·        čestné uznání za soustavnou podporu folklorního souboru Hanýsek – obec Šakvice

·        čestné uznání za mimořádné úsilí při integraci menšin – obec Zastávka

·        čestné uznání za úctu k místním tradicím – obec Želetice

Vítěz krajského kola postupuje do kola celostátního. Obec z nynějšího Jihomoravského kraje se v historii stala již celkem pětkrát celostátním vítězem soutěže Vesnice roku. V prvním ročníku v roce 1995 to byla obec Telnice (okres Brno-venkov), v roce 1996 obec Vratěnín (okres Znojmo), v roce 1999 obec Olešnice (okres Blansko), v roce 2000 obec Sloup (okres Blansko) a v roce 2005 obec Bořetice (okres Břeclav). Vítězi jihomoravského krajského kola se v předcházejících letech staly následující obce: Hroznová Lhota (2001), Blatnička (2002), Želetice (2003), Sivice (2004), Bořetice (2005), Kobylí (2006) a Terezín (2007).

Výsledky krajských kol soutěže v posledních dvou letech:

 

JMK rok 2007:

·         Terezín (zlatá stuha) – vítěz v JMK

 • Tvarožná Lhota (zelená stuha)
 • Cetkovice (modrá stuha)
 • Jevišovka (diplom za vzorné vedení obecní knihovny)
 • Dambořice (diplom za vzorné vedení kroniky)
 • Blatnička (diplom za rozvíjení lidových tradic)
 • Hnanice (diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci - Fulínova cena)

 

JMK rok 2006:

·         Kobylí (zlatá stuha) – vítěz v JMK

 • Vážany nad Litavou (zelená stuha)
 • Otnice (modrá stuha)
 • Lysice (diplom za knihovnu)
 • Nikolčice (fialový diplom – Fulínova cena)
 • Lomnice (bílá stuha)
 • Prušánky (diplom za tradice)