Aktualizace č.2 ZÚR JMK - 2020, veř. projednání

 NÁVRH AKTUALIZACE č.2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JMK pro veřejné projednání
 

TEXTOVÁ ČÁST

I. Výrok (pdf, 2,5MB)

II. Odůvodnění (pdf, 2,5MB)

 

GRAFICKÁ ČÁST

VÝROK

I.2. Výkres ploch a koridorů včetně ÚSES (pdf, 2,3MB)

I.4. Výkres VPS opatření a asanací (pdf, 2,3MB)

ODŮVODNĚNÍ

II.1.  Výkres širších vztahů (pdf, 3,8MB)

II.2. Koordinační výkres (pdf, 3,6MB)

II.3. Srovnávací výkres ploch a koridorů včetně ÚSES (pdf, 3,1MB)

 

ZPRACOVATELSKÝ KOLEKTIV (pdf, 97 kB)

 

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Termín k podání námitky/připomínky k návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR JMK je do 23.06.2020 24:00 hodin.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (pdf, 259 kB)