Asistence

Asistence

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory zde
 

Příloha č. 1: Potvrzení o převzetí žádosti (při osobním doručení) zde

Příloha č. 2: Potvrzení o odmítnutí převzetí žádosti (při osobním i poštovním doručení) zde

Příloha č. 3: Kontrolní list k hodnocení žádostí (formální hodnocení/hodnocení přijatelnosti) zde

Příloha č. 4: Kontrolní list k hodnocení žádostí (věcné hodnocení) zde

Příloha č. 5: Dopis výzva k odstranění formálních (opravitelných) nedostatků zde

Příloha č. 6: Příloha Výzvy k odstranění formálních nedostatků zde

Příloha č. 7: Rozhodnutí o vyřazení žádosti pro nesplnění hodnocení zde

Příloha č. 8: Seznam schválených projektů zde

Příloha č. 9: Vyrozumění o schválení žádosti zde

Příloha č. 10: Vyrozumění o výsledku výběrového procesu (zásobník) zde

Příloha č. 11: Vyrozumění o výsledku výběrového procesu (neschválení) zde

Příloha č. 12: Vzor smlouvy o poskytnutí dotace zde 

Příloha č. 13: Interní formulář pro schvalování podstatných změn zde

Příloha č. 14: Vzor Průběžné zprávy o realizaci zde

Příloha č. 15: Vzor Závěrečné zprávy o realizaci zde

 

Kontakty:

Ing. Miloš Pydych - konzultace projektových záměrů

Odbor regionálního rozvoje, Oddělení rozvojových programů 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Telefon: 541 651 333, kancelář 252

e-mail: pydych.milos@jmk.cz 
 

Ing. Žaneta Chovanová - způsobilé výdaje, finanční vyúčtování

Odbor regionálního rozvoje, Oddělení evropských dotací

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Telefon: 541 652 449, kancelář 320

e-mail: chovanova.zaneta@jmk.cz