Územní studie nadřazené dálníční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno - 2. etapa - OPRAVY

ÚZEMNÍ STUDIE
NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO


2. ETAPA – HODNOCENÍ VARIANT USPOŘÁDÁNÍ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ

OPRAVY

 

Textová část (pdf, 1,3 MB) 
 

E. Přílohy k Porovnání variant z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie*

(*kompletní data Hlukové studie a Rozptylové studie jsou z důvodu velkého objemu dat - 22,1 GB - ke stažení po předchozí domluvě na Odboru územního plánování a stavebního řádu Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3, ing. arch. Milan Pachta, e-mail: pachta.milan@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541651377)