A1 ZUR JMK VP 2020 formulář

Veřejné projednání

 

Termín k podání námitky/připomínky k A1 ZÚR JMK byl do 16.06.2020 24:00 hodin.

 

Vyhodnocení bude zahájeno po 16.6. 2020. Doba zpracování se bude odvíjet od počtu obdržených námitek nebo připomínek.