A1 ZURJMK VP 2020 formulář-HELP

AKTUALIZACE č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE


Pod ikonou „Námitky/Připomínky" najdete Formulář pro námitky a připomínky k veřejnému projednání o návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK.


K otevření a vyplnění formuláře je nezbytné mít předem nainstalován program Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení zde:

https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/
 

Po veřejnému projednání o návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK budou všechny uplatněné písemné námitky/připomínky vyhodnoceny.
 

Vyhodnocení bude zahájeno po 16.06. 2020. Doba zpracování se bude odvíjet od počtu obdržených připomínek.

 

Vyhodnocení Vaší námitky nebo připomínky podané prostřednictvím elektronického formuláře bude zveřejněno prostřednictvím webu JMK v odkazu „Námitky/Připomínky".