Asistence II

Asistence

Dotační program Jihomoravského kraje umožňuje žadatelům z okruhu výzkumných organizací získání finanční podpory do max. výše 1 mil. Kč (včetně 20% spolufinancování) na rozpracování strategických projektových záměrů, které vycházejí z detailní znalosti krajského inovačního systému a odpovídají jeho reálným potřebám. Příjemce podpory rozpracuje projektový záměr tak, aby mohl být předložen do relevantní výzvy v rámci národních, nebo mezinárodních programů. Finanční podpora bude poskytnuta omezenému počtu strategických projektů, které budou vybrány na základě transparentních výběrových kritérií, definovaných ve výzvě.

 

Výše finančních prostředků na danou výzvu: 8 mil. Kč

 

Aktuality:

 

 

 

 

Název: Termín: Podrobnosti:
Vyhlášení 1. Výzvy v dotačním programu Asistence  15.10.2020   Příjem žádostí (1.2.2021 - 31.3.2021)
Příjemce v dotačním programu Asistence se řídí zároveň i pravidly platnými pro projekt SmAcc II    - zde 

 

Text výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu zde

Příloha č. 1 Formulář žádosti o finanční podporu zde

Příloha č. 2 Doporučené výstupy přípravného projektu zde

Příloha č. 3 Prohlášení o partnerství zde

Příloha č. 4 Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace zde

 

Pravidla dotačního programu: zde

Pravidla OP VVV (včetně Metodických pokynů ŘO) pro projekt SmAcc II: zde

Prezentace pro žadatele: zde

Konzultace projektových záměrů: listopad 2020 - březen 2021

  

Publicita:

Hospodářské noviny - článek k významnému úspěchu projektu z programu Asistence více zde 

 

Kontakty:

Ing. Miloš Pydych - konzultace projektových záměrů

Odbor regionálního rozvoje, Oddělení rozvojových programů 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Telefon: 541 651 333, kancelář 252

e-mail: pydych.milos@jmk.cz 
 

Ing. Žaneta Chovanová - způsobilé výdaje, finanční vyúčtování

Odbor regionálního rozvoje, Oddělení evropských dotací

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Telefon: 541 652 449, kancelář 320

e-mail: chovanova.zaneta@jmk.cz