Evropský projekt STARGATE

Evropský projekt STARGATE má za cíl vyvinout průlomovou, víceúrovňovou a holistickou metodiku inteligentního zemědělství v oblasti klimatu

Zemědělství je ekonomickým odvětvím určitě nejvíce závislým na počasí a pokud jde o produktivitu, řízení rizik a ochranu životního prostředí, změny klimatických vzorců jej silně ovlivňují.


Je také pravda, že současné zemědělské postupy produkují přibližně 25 % celosvětových emisí skleníkových plynů, přispívají k dalšímu zrychlení změny klimatu, zachovávají nepřetržitý cyklus změny klimatu a ovlivňují systém produkce potravin.
 

Projekt STARGATE usiluje o rozvoj průlomové, víceúrovňové a holistické metodiky klimaticky inteligentního zemědělství, získávání inovací v oblasti řízení rizik mikroklimatu a počasí, jakož i v oblasti krajinného plánování. Bude založen na pozorování Země, inteligenci počasí/klimatu a technologiích IoT na podporu účinnějšího řízení hospodářství a souvisejících možností přizpůsobení se klimatickým změnám, formulace politiky vedoucí k lepšímu řízení krajiny, ochrany před klimatickými riziky a provedeních souvisejících se zmírňováním změn mikroklimatu.
 

Cílem STARGATE je vyvinout, otestovat, implementovat a představit rámec, který zlepší odolnost zemědělských systémů vůči proměnlivým klimatickým podmínkám a extrémním povětrnostním jevům a zároveň poskytne vědecké výsledky, které povedou tvůrce politik při krajinném plánování a dlouhodobém přizpůsobování moderního zemědělství ke změně klimatu.
 

Zahajovací setkání projektu STARGATE se konalo v Soluni ve dnech 24. a 25. října 2019 a bylo koordinováno profesorem AUTH a hlavním výzkumným pracovníkem CERTH Dr. Dimitriosem Moschou. Během setkání byl zdůrazněn význam dosažení společného porozumění a vytvoření akčního plánu na následující měsíce. Kromě toho byl projednán celý pracovní plán, byli dohodnuti vedoucí jednotlivých úkolů, jakož i struktura řízení a mechanismy rozhodování konsorcia.
 

Projekt STARGATE potrvá 48 měsíců až do září 2023 and zahrnuje 26 partnerů z Řecka, České republiky, Izraele, Španělska, Lotyšska, Švýcarska, Rakouska, Itálie, Portugalska, Polska, Německa, Norska a Belgie.

 

 

Konsorcium projektu STARGATE: ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), LESPROJEKT SLUZBY SRO, MIGAL GALILEE RESEARCH INSTITUTE LTD, VYZKUMNY USTAV MELIORACI A OCHRANY PUDY VVI, AGRISAT IBERIA SL, NEUROPUBLIC AE PLIROFORIKIS & EPIKOINONION, GAIA EPICHEIREIN ANONYMI ETAIREIA PSIFIAKON YPIRESION, VIDZEMES AUGSTSKOLA, AGRO APPS I.K.E., METEOBLUE AG, PESSL INSTRUMENTS GMBH, INNOVAGRITECH SRL, DOISECO UNIPESSOAL LDA, ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS, Region of South Moravia, VIDZEMES PLANOSANAS REGIONS, INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, INSTITUT FUR ANGEWANDTE INFORMATIK, AGRICULTURAL COMPANY IN THE UPPER GALILEE, ASPLAN VIAK INTERNET AS, ROSTENICE AS, WIRELESSINFO, ΕΤΑΜ ΑΕ, SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO - CONSULTADORIA EMPRESARIAL, G & K KEFALAS GEORGIKI OE, VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V.

 

 

for english