A1 ZÚR JMK - vyhledávání záměrů v obci - HELP

AKTUALIZACE č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
A1/I.2. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně územního systému ekologické stability
 

Pod ikonou „Záměry v obci" se otevře aplikace, ve které můžete vyhledat záměry, které se dotýkají vámi vybrané obce. Vyhledávat lze buď podle obce, nebo podle kódu záměru.
 

Návod:
Zadejte první písmeno názvu obce nebo kódu záměru do příslušného řádku v levém horním poli. Nabídnou se vám názvy obcí nebo záměrů, z nichž si vyberete kliknutím. V mapovém poli se zobrazí území zadané obce se všemi záměry nebo vybraný záměr. Pod mapou v levém dolním poli se zobrazí seznam záměrů dotýkajících se území vybrané obce nebo záměr se seznamem dotčených obcí. Kliknutím na záměr se v pravém poli zobrazí informace o záměru.


Po výběru záměru a zobrazení dotčených obcí, lze klikáním na jednotlivé obce vysvěcovat jejich hranice a sledovat do jaké míry jsou daným záměrem dotčeny.


V mapě se lze pohybovat (přibližovat, oddalovat, posouvat) a zobrazit legendu k výkresu „A1/I.2. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně územního systému ekologické stability“ – tlačítko LEGENDA. Mapové okno také umožňuje přepínaní/zobrazování vrstev (Podkladní mapa, výkres I.2 ZÚR JMK, výkres A1/I.2 A1 ZÚR JMK) a jejich zprůhlednění – tlačítko VRSTVY.