Do odvolání nebudou žadatelům o dotace zasílány notifikační emaily v systému KEVIS.

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

Kotlíkové dotace III

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009908

Výzva vyhlášena!

Dne 23. září byla v Jihomoravském kraji vyhlášena poslední vlna kotlíkových dotací, žádosti bude možné podávat od 24. října. Příjem žádostí bude probíhat elektronicky s následným doručením žádostí včetně příloh v listinné podobě.

Veškeré informace a potřebné dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na Dotačním portále Jihomoravského kraje.

 
Třetí projekt navazuje na předchozí projekty „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ a „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“, díky kterým bylo v Jihomoravském kraji vyměněno více než 2 500 neekologických kotlů.

Pravidla pro získání podpory budou zveřejněna k datu vyhlášení krajské výzvy (23. září). Již nyní je ale známo, že automatické kotle spalující uhlí i biomasu nebudou v nové výzvě podporovány. U automatických kotlů spalujících pouze biomasu se podmínky nezmění.

 

Upozornění

Vzhledem k častým dotazům upozorňujeme, že podávání žádostí probíhá elektronicky, příjem žádostí bude spuštěn 24. října v 10 hodin. Tento způsob podávání žádostí neumožňuje žádný způsob upřednostňování.

Podání žádosti zprostředkující firmou nezbavuje žadatele odpovědnosti za vlastnoruční podpis žádosti a správnost údajů uvedených v žádosti. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na projektové manažerky.

 

Dokumenty k podání žádosti

Dokumenty k podání žádosti jsou dostupné na Dotačním portále Jihomoravského kraje.

 

Dokumenty k realizaci projektu

Formulář finančního vyúčtování - předkládá se se všemi povinnými přílohami po podpisu smlouvy a po realizaci výměny kotle

Doklad o likvidaci kotle - povinná příloha finančního vyúčtování projektu

Čestné prohlášení k platbě z jiného účtu - předkládá se s finančním vyúčtováním

Protokol o uvedení nového zdroje do provozu - v případě, že neobdržíte s instalací nového kotle protokol o spuštění, lze použít tento formulář

 

Změny v projektu

V případě nepodstatné změny projektu (např. změna kotle při zachování stejné kategorie, změna bankovního účtu, změna kontaktních údajů) nahlaste tuto změnu projektovým manažerkám prostřednictvím řádně vyplněného formuláře Oznámení nepodstatné změny.

Významnější změny projektu (např. změna majitele nemovitosti, prodloužení termínu na dokončení realizace) musí být schváleny Radou JMK, a proto předložte řádně vyplněnou Žádost o schválení podstatných změn. Vzhledem k tomu, že musí být tyto žádosti projednávány, doporučujeme jejich včasné předložení případně včasnou konzultaci s projektovými manažerkami.

 

Kontakty na projektové manažerky

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení evropských dotací, kancelář 321 a kancelář 320

 

jméno e-mail telefon kancelář
Ing. Tereza Rosypalová rosypalova.tereza@jmk.cz 541 651 371 321
Bc. Kateřina Fafílková fafilkova.katerina@jmk.cz 541 651 425 321
Ing. Silvie Zábranská zabranska.silvie@jmk.cz 541 651 412 320


 Konzultační hodiny

PO 8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00
ÚT 8.00 – 11.00, 13.00 – 15.00
ST 8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00
ČT 8.00 – 11.00, 13.00 – 15.00