foto 1 foto 2

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

Kotlíkové dotace III

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009908

 

Příjem žádostí spuštěn!

Dne 24. října v 10:00 byl spuštěn elektronický příjem žádostí na dotace na kotel. Alokace nebyla doposud vyčerpána, žádosti je možné stále podávat. Veškeré informace a potřebné dokumenty jsou dostupné na Dotačním portále Jihomoravského kraje.

Po odeslání elektronické žádosti je třeba do 5 pracovních dnů doložit na Krajský úřad listinnou verzi žádosti se všemi povinnými přílohami. Nezapomeňte proto po elektronickém odeslání žádost uložit a vytisknout. Listinná žádost se předkládá v uzavřené obálce velikosti A4 nadepsané textem Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III - 1. výzva, NEOTEVÍRAT.

 

Upozornění

V případě, že Vám po odeslání elektronické verze nebyla doručena na e-mail notifikace, kontaktujte projektové manažerky. Tato chyba může být způsobena několika faktory: chybně zadaný e-mail v žádosti, chyba internetového připojení v době odeslání žádosti, apod.

Doporučujeme ještě zkontrolovat nevyžádanou poštu Vaší e-mailové schránky.

 

Výzva vyhlášena!

Dne 23. září byla v Jihomoravském kraji vyhlášena poslední vlna kotlíkových dotací, žádosti je možné podávat od 24. října. Příjem žádostí probíhá elektronicky s následným doručením žádostí včetně příloh v listinné podobě.

Veškeré informace a potřebné dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na Dotačním portále Jihomoravského kraje.

 
Třetí projekt navazuje na předchozí projekty „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ a „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“, díky kterým bylo v Jihomoravském kraji vyměněno více než 2 500 neekologických kotlů.

Pravidla pro získání podpory budou zveřejněna k datu vyhlášení krajské výzvy (23. září). Již nyní je ale známo, že automatické kotle spalující uhlí i biomasu nebudou v nové výzvě podporovány. U automatických kotlů spalujících pouze biomasu se podmínky nezmění.

 

Upozornění

Vzhledem k častým dotazům upozorňujeme, že podávání žádostí probíhá elektronicky, příjem žádostí byl spuštěn 24. října v 10 hodin. Tento způsob podávání žádostí neumožňuje žádný způsob upřednostňování.

Podání žádosti zprostředkující firmou nezbavuje žadatele odpovědnosti za vlastnoruční podpis žádosti a správnost údajů uvedených v žádosti. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na projektové manažerky.

 

Dokumenty k podání žádosti

Dokumenty k podání žádosti jsou dostupné na Dotačním portále Jihomoravského kraje.

 

Dokumenty k realizaci projektu

Formulář finančního vyúčtování - předkládá se se všemi povinnými přílohami po podpisu smlouvy a po realizaci výměny kotle

Doklad o likvidaci kotle - povinná příloha finančního vyúčtování projektu

Čestné prohlášení k platbě z jiného účtu - předkládá se s finančním vyúčtováním

Protokol o uvedení nového zdroje do provozu - v případě, že neobdržíte s instalací nového kotle protokol o spuštění, lze použít tento formulář

 

Změny v projektu

V případě nepodstatné změny projektu (např. změna kotle při zachování stejné kategorie, změna bankovního účtu, změna kontaktních údajů) nahlaste tuto změnu projektovým manažerkám prostřednictvím řádně vyplněného formuláře Oznámení nepodstatné změny.

Významnější změny projektu (např. změna majitele nemovitosti, prodloužení termínu na dokončení realizace) musí být schváleny Radou JMK, a proto předložte řádně vyplněnou Žádost o schválení podstatných změn. Vzhledem k tomu, že musí být tyto žádosti projednávány, doporučujeme jejich včasné předložení případně včasnou konzultaci s projektovými manažerkami.

 

Kontakty na projektové manažerky

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení evropských dotací, kancelář 321 a kancelář 320

 

jméno e-mail telefon kancelář
Ing. Tereza Rosypalová rosypalova.tereza@jmk.cz 541 651 371 321
Bc. Kateřina Fafílková fafilkova.katerina@jmk.cz 541 651 425 321
Ing. Silvie Zábranská zabranska.silvie@jmk.cz 541 651 412 320
Ing. Tereza Šlechtová

slechtova.tereza@jmk.cz

541 651 407 321


 Konzultační hodiny

PO 8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00
ÚT 8.00 – 11.00, 13.00 – 15.00
ST 8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00
ČT 8.00 – 11.00, 13.00 – 15.00