foto 1 foto 2
Olympijský festival Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Sociální oblast

21.02.2018

Plán zapojení veřejnosti do tvorby Akčního plánu 2019

15.02.2018

Dočasná síť sociálních služeb od roku 2017

05.02.2018

Zprovoznění nových webových stránek sociálně-právní ochrany dětí

10.01.2018

Maminky v porodnicích dostávají Manuál pro rodiče

Náhled
29.11.2017

Veřejné opatrovnictví - metodické dny pro obce

(pdf, 397 kB) 

06.10.2017

Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2018

20.07.2017

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2018

21.02.2018

Gerontologická a organizační supervize

30.06.2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 -2020

Náhled
28.06.2017

Pravidla financování 2018

(pdf, 663kB) 

Náhled
04.07.2017

Informace obcím k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

(pdf, 343 kB) 

10.08.2017

Přehled služeb zařazených do Dočasné síť sociálních služeb v JMK od roku 2017

01.02.2018

Individuální projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK II"

(pdf, 212 kB) 

Náhled
25.05.2016

Určitě si poradíte 2016

(docx, 663 kB) 

Náhled
01.02.2016

Schválení dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016-info

(docx, 14,1 kB) 

Náhled
22.10.2015

Koncepce rodinné politiky na období 2015-2019

(pdf, 1.16 MB) 

Náhled
21.09.2015

Dopis poskytovatelům sociálních služeb k vyhlášení dotačního řízení

(pdf, 452 kB) 

Náhled
27.07.2015

Dobrá praxe opatrovnictví - publikace MPSV

(pdf, 6.41 MB) 

Náhled
03.07.2015

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

(pdf, 1,00 MB) 

Náhled
15.05.2015

Dotace V růžovém sadu 028481 15 OSV 1

(pdf, 62,2 kB) 

Náhled
01.12.2014

Metodika pro hodnocení registrovaných sociálních služeb v JMK - 2. vydání

(pdf., 600 kB) 

Náhled
11.11.2014

MPSV varuje před podvodnými poskytovali sociálních služeb a vydává desatero pro seniory

(pdf, 136 kB) 

Náhled
22.10.2014

Informace k roli odpisů v hodnocení a k některým údajům v žádostech o dotaci

(doc, 399 kB) 

Náhled
24.09.2014

Pravidla dotačního řízení

(doc, 74.5kB) 

Náhled
24.09.2014

Stanovisko odboru sociálních věcí KrÚ JMK k podmínce spolufinacování pro služby odborného poradenství

(doc, 58.5 kB) 

Náhled
25.06.2014

Dodatek č.1 k Zásadám poskytování dotací pro víceleté období

(doc, 27 kB) 

23.06.2015

Grantový projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK"

Náhled
07.01.2014

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(pdf, 400 kB)