foto 1 foto 2

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2020-2022

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2020-2022 schválilo ZJMK dne 20.06.2019 usnesením č. 1986/19/Z23 a je zveřejněn v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh materiálu byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 15 dní před jeho projednáním v ZJMK.

 

Plné znění materiálu:

Střednědobý výhled rozpočtu Jihomoravského kraje na období 2020-2022 (pdf, 1.159 kB)