Územní studie nadřazené dálníční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno - 2. etapa -prověření I/43-bystrcká

 

ÚZEMNÍ STUDIE
NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO


2. ETAPA – územní detail silnice I/43 v úseku MÚK Žebětín – Rozdrojovice

 

 

TEXTOVÁ ČÁST

 II/01 Průvodní zpráva (pdf, 167 kB)

  

 GRAFICKÁ ČÁST

II/02 Celková situace D1–Rozdrojovice (pdf, 10,1 MB)

II/03 Podélný profil D1–Rozdrojovice (pdf, 1,6 MB)

II/04 Průchod silnice I/43 Bystrcí (pdf, 26,1 MB)

II/05 Zásady urbanistického řešení I/43 – Bystrc (pdf, 4,8 MB)

 

II/06 Variantní řešení – průchod silnice I/43 Bystrcí

II/06.1.A Situace – varianta 1 (pdf, 8,5 MB)

II/06.2.A Podélné profily větví MÚK

II/06.2.A.1 Podélné profily MÚK Bystrc jih (pdf, 1,1 MB)

II/06.2.A.2 Podélné profily MÚK Bystrc sever (pdf, 1,7 MB)

 

II/06.1.B Situace – varianta 2 (pdf, 8,5 MB)

II/06.2.B. Podélné profily větví MÚK

II/06.2.B.1 Podélné profily MÚK Bystrc jih (pdf, 1,1 MB)

 

II/06.3 Vzorové příčné řezy (pdf, 1,1 MB)