Územní studie nadřazené dálníční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno - 2. etapa

ÚZEMNÍ STUDIE
NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO

2. ETAPA – HODNOCENÍ VARIANT USPOŘÁDÁNÍ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ

 

Titulka (pdf, 129 kB) 


OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
 

A. Úvod (pdf, 2,7 MB)

A.1. Cíl a účel územní studie

A.2. Řešené území

A.3. Podklady

A.4. Pojmy a zkratky

A.5. Principy zpracování územní studie

A.6. Metody hlavních porovnání

A.7. Způsob zpracování územní studie
 

B. Nulové stavy a varianty dálniční sítě (pdf, 40,1 MB)

B.1. Východiska – širší vztahy

B.2. Nulové stavy dálniční a silniční sítě

B.3. Navržené varianty dálniční a silniční sítě

B.4. Detaily řešení dálniční a silniční sítě

B.5. Vymezení koridorů pro zásady územního rozvoje
 

C. Porovnání variant z hlediska dopravně-urbanistického (pdf, 6,3 MB)

C.1. Úvod

C.2. Metodika

C.3. Hodnocení variant za dílčí skupiny dopravně inženýrských parametrů

C.4. Hodnocení variant za dílčí skupiny urbanistických parametrů

C.5. Hodnocení variant za dílčí skupiny sociodemografických parametrů

C.6. Hodnocení variant za dílčí skupiny parametrů technické infrastruktury

C.7. Závěr
 

D. Porovnání variant z hlediska životního prostředí a lidského zdraví  (pdf, 430 kB)

D.1. Úvod

D.2. Metodika

D.3. Hodnocení variant

D.4. Porovnání variant

D.5. Závěr
 

E. Porovnání variant na základě výsledků hlukové a rozptylové studie  (pdf, 822 kB)

E.1. Úvod

E.2. Metodika

E.3. Porovnání variant

E.4. Závěr
 

F. Celkové porovnání variant   (pdf, 2,9 MB)

F.1. Obecná východiska, popis postupu a metodika jednotlivých kroků

F.2. Obecné závěry

F.3. Výsledky dílčích porovnání – srovnání v rámci jednotlivých oblastí

F.4. Výsledky územní studie na základě třech způsobů porovnání

F.5. Závěrečné doporučení 

 

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI

 

II/01 Výkres širších vztahů                                                                             1 : 300 000 (pdf, 6,1 MB)

II/02 Přehledný výkres variant uspořádání dálniční a silniční sítě                        1 : 100 000 (pdf, 7,4 MB)

II/03.01 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta D.1      1 : 50 000 (pdf, 11,6 MB)

II/03.02 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta D.2      1 : 50 000 (pdf, 11,6 MB)

II/03.03 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta D.3      1 : 50 000 (pdf, 11,5 MB)

II/03.04 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta D.4      1 : 50 000 (pdf, 11,5 MB)

II/03.05 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta D.5      1 : 50 000 (pdf, 11,5 MB)

II/03.06 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta D.6      1 : 50 000 (pdf, 11,6 MB)

II/03.07 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta S.1      1 : 50 000 (pdf, 11,6 MB)

II/03.08 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta S.2      1 : 50 000 (pdf, 11,6 MB)

II/03.09 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta S.3      1 : 50 000 (pdf, 11,5 MB)

II/03.10 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta S.4      1 : 50 000 (pdf, 11,6 MB)

II/03.11 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta S.5      1 : 50 000 (pdf, 11,6 MB)

II/03.12 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta S.6      1 : 50 000 (pdf, 11,6 MB)

II/03.13 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta S.8      1 : 50 000 (pdf, 11,6 MB)

II/03.14 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta S.9.3   1 : 50 000 (pdf, 11,4 MB)

II/03.15 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta S.9.4   1 : 50 000 (pdf, 11,4 MB)

II/04.01 Výkres detailů řešení dálniční a silniční sítě - 01            1 : 5 000 (pdf, 6,1 MB)

II/04.02 Výkres detailů řešení dálniční a silniční sítě - 02            1 : 5 000 (pdf, 5,9 MB)

II/04.03 Výkres detailů řešení dálniční a silniční sítě - 03            1 : 5 000 (pdf, 5,6 MB)

II/04.04 Výkres detailů řešení dálniční a silniční sítě - 04            1 : 5 000 (pdf, 6,2 MB)

II/04.05 Výkres detailů řešení dálniční a silniční sítě - 05            1 : 5 000 (pdf, 5,1 MB)
 

 

 PŘÍLOHY

 

A. Dopravní modelování

A.1. Výkresy modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianty

A.1.01 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-nulový stav 00-2020      1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.02 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-nulový stav 00-2035      1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.03 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta D.1                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.04 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta D.2                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.05 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta D.3                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.06 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta D.4                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.07 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta D.5                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.08 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta D.6                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.09 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta S.1                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.10 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta S.2                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.11 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta S.3                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.12 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta S.4                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.13 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta S.5                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.14 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta S.6                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.15 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta S.8                 1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.16 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta S.9.3              1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)

A.1.17 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianta S.9.4              1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)
 

A.2. Modelování zatížení dálniční a silniční sítě-metodika, postup (pdf, 97 kB) 

 

B. Tabulkový přehled navržených koridorů dálniční a silniční sítě (pdf, 121 kB)

 

C. Přílohy k Porovnání variant z hlediska dopravně-urbanistického

C.1. Grafika dopravně inženýrského porovnání

C.1.01 Dopravně-inženýrské porovnání variant-celkové řešení (pdf, 6,6 MB)

C.1.02 Dopravně-inženýrské porovnání variant-oblast Kuřim (pdf, 3,8 MB)

C.1.03 Dopravně-inženýrské porovnání variant-oblast severozápad (pdf, 5,3 MB)

C.1.04 Dopravně-inženýrské porovnání variant-oblast Bystrc (pdf, 3,8 MB)

C.1.05 Dopravně-inženýrské porovnání variant-oblast D1-západ (pdf, 3,7 MB)

C.1.06 Dopravně-inženýrské porovnání variant-oblast Rosice (pdf, 4,1 MB)

C.1.07 Dopravně-inženýrské porovnání variant-oblast jihozápad (pdf, 4,6 MB)

C.1.08 Dopravně-inženýrské porovnání variant-oblast jihovýchod (pdf, 5,7 MB)

C.1.09 Dopravně-inženýrské porovnání variant-oblast D1-východ (pdf, 4,7 MB)

C.1.10 Dopravně-inženýrské porovnání variant-oblast Slatina (pdf, 4,4 MB)

C.1.11 Dopravně-inženýrské porovnání variant-oblast vnitřní město Brno (pdf, 3,5 MB)
 

C.2. Střety s technickou infrastrukturou (pdf, 6,6 MB)

 

D. Přílohy k Porovnání variant z hlediska životního prostředí a lidského zdraví

D.1. Tabulka parametrů (pdf, 486 kB)

D.2. Hodnoty pro určení velikostí vlivu (pdf, 82 kB)

D.3. Popis střetů (pdf, 53,5 MB)

D.4. Studie vlivů variant na lidské zdraví (pdf, 2,0 MB)

 

E. Přílohy k Porovnání variant z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie*

(*kompletní data Hlukové studie a Rozptylové studie jsou z důvodu velkého objemu dat - 59,2 GB - ke stažení po předchozí domluvě na Odboru územního plánování a stavebního řádu Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3, ing. arch. Milan Pachta, e-mail: pachta.milan@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541651377)

 

E.1. Hluková studie (celkem 14,5 GB)

Textová část (pdf, 8,8 MB)

E1.1 Protokol z kalibračních měření hlukové zátěže (pdf, 38,2 MB)

E1.2 Celkové kartogramy hlukové zátěže zvlášť pro denní a noční dobu pro jednotlivé varianty výpočtů* (png, 3,4 GB - 32 souborů)
 

ukázka dat (hlukové zátěže řešeného území – pro variantu D.1 a pro nulový stav 00-2035; pro denní a noční dobu):

E1_2_A_I_d        (jpg, 3,8 MB)

E1_2_A_I_n        (jpg, 3,8 MB)

E1_2_A_XVI_d    (jpg, 3,8 MB)

E1_2_A_XVI_n    (jpg, 3,8 MB)

E1.3 Rozdílové kartogramy hlukové zátěže zvlášť pro denní a noční dobu pro jednotlivé varianty výpočtů ve vztahu k nulovému stavu 00-2035* (png, 1,5 GB - 30 souborů)
 

ukázka dat (rozdíly hlukových zátěží mezi variantou D.1 a nulovým stavem 00-2035 – pro denní a noční dobu):

E1_3_B-I-d         (jpg, 4,9 MB)

E1_3_B-I-n         (jpg, 4,9 MB)

E1.4 Grafické znázornění hlukové zátěže zvlášť pro denní a noční dobu pro jednotlivé obce a jednotlivé varianty nacházející
se v rámci hodnoceného území* (pdf, 9,6 GB - 4 170 souborů)

ukázka dat (hlukové zátěže pro obec Babice u Rosic pro variantu D.1 a její srovnání s nulovým stavem 00-2035 – pro denní a noční dobu):

E1_4_D1denBabiceuRosic     (jpg, 1,7 MB)

E1_4_D1nocBabiceuRosic     (jpg, 1,7 MB)

 

E.2. Rozptylová studie (celkem 44,2 GB)

Textová část (pdf, 3,7 MB)

E2.1 Základní popis výpočtových variant (pdf, 474 kB)

E2.2 Větrné růžice pro řešené území (pdf, 2,5 MB)

E2.3 Emisní bilance skupin zdrojů znečišťování ovzduší (pdf,png, 21,1 MB)

textová část (pdf, 11,8 MB)

grafická část (zip, 5,6 MB - 3 adresáře, 125 souborů)

 

E2.4 Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení území (pdf, 7,0 MB)

E2.5 Vyhodnocení výstupů modelování imisního zatížení v řešeném území (pdf,png, 27,8 MB)

textová část     (pdf, 171 kB)

grafická část     (zip, 22,7 MB - 3 adresáře, 226 souborů)

 

E2.6 Grafické výstupy rozptylové studie (pdf, 44,2 GB)

textová část      (pdf, 232 kB)

grafická část*    (pdf, 44,2 GB - 148 adresářů, 13 570 souborů)
 

ukázka dat (Celkové imisní příspěvky v nulové variantě 00-2020 pro řešené území – průměrné roční koncentrace NO2):

E2_6_A_XVII-a                    (jpg, 3,1 MB)
 

ukázka dat (Rozdíl imisních příspěvků návrhové varianty D.1 a nulového stavu 00-2035 pro řešené území – průměrné roční koncentrace NO2):

E2_6_B_I-a                         (jpg, 3,2 MB)
 

ukázka dat (Rozdíl imisních příspěvků všech variant a nulového stavu 00-2035 pro obec Babice u Rosic – pro vybrané škodliviny):

E2_6_C_a_BabiceuRosic       (jpg, 3,6 MB)

E2_6_C_d_BabiceuRosic       (jpg, 3,6 MB)

E2_6_C_e_BabiceuRosic       (jpg, 3,6 MB)

E2_6_C_f_BabiceuRosic        (jpg, 3,6 MB)

E2_6_C_g_BabiceuRosic       (jpg, 3,6 MB)

E2_6_C_h_BabiceuRosic       (jpg, 3,6 MB)
 

ukázka dat (Imisní příspěvky pro variantu D.1 včetně srovnání s nulovým stavem 00-2035 pro obec Babice u Rosic – průměrné roční koncentrace NO2):

E2_6_D_Ia_BabiceuRosic      (jpg, 1,6 MB)
 

ukázka dat (Síť referenčních bodů pro variantu D.1):

E2_6_S_I                            (jpg, 4,1 MB)
 

F.   Vyhodnocení zadání a pokynů pořizovatele (pdf, 142 kB)