Dopracování - Územní studie nadřazené dálníční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno - 1. etapa

ÚZEMNÍ STUDIE
NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO

1. ETAPA – ANALYTICKÁ ČÁST - DOPRACOVÁNÍ

 

Titulka (pdf, 93 kB)


OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
 

A. Základní údaje (pdf, 269 kB)

A.1. Cíl a účel územní studie

A.2. Řešené území

A.3. Podklady

B. Stávající stav, limity využití území a problematika územního rozvoje v jednotlivých obcích

B.1. Územní podmínky (pdf, 554 kB)

B.2. Demografické a socio-ekonomické podmínky (pdf, 454 kB)

B.3. Dopravní infrastruktura (pdf, 2,3 MB)

B.4. Technická infrastruktura (pdf, 128 kB)

B.5. Limity využití území  (pdf, 116 kB)

C. Charakteristiky životního prostředí a lidského zdraví  (pdf, 1,4 MB)

C.1. Metodické poznámky

C.2 Obyvatelstvo

C.3. Lidské zdraví

C.4. Krajina

C.5. Biologická rozmanitost, fauna, flóra

C.6. Půda

C.7. Horninové prostředí

C.8. Voda

C.9. Ovzduší

C.10. Klima

C.11. Hmotné statky, kulturní dědictví, včetně dědictví architektonického a archeologického

D. Návrh variant uspořádání dálniční a silniční sítě  (pdf, 3,9 MB)

D.1. Úvod

D.2. Přehled možných variant uspořádání dálniční a silniční sítě

D.3. Přehled všech variant uspořádání dálniční a silniční sítě

D.4. Závěr

E. Identifikace problémů a střetů v území vyvolaných navrženým řešením  (pdf, 315 kB)

E.1. Úvod

E.2. Střety a problémy obecně

E.3. Střety jednotlivých variant

E.4 Závěr

F. Závěr 1. etapy územní studie  (pdf, 219 kB)

 

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI

 

I/01 Výkres současného využití území a jeho limitů                      1 : 25 000 (pdf, 17 MB)

I/02 Výkres charakteristik životního prostředí a lidského zdraví     1 : 25 000 (pdf, 15,5 MB)

 

I/03.01 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta D.1      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.02 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta D.2      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.03 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta D.3      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.04 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta D.4      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.05 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta D.5      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.06 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta D.6      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

 

I/03.07 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta S.1      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.08 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta S.2      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.09 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta S.3      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.10 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta S.4      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.11 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta S.5      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.12 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta S.6      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.13 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta S.7      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.14 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta S.8      1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.15 Návrh uspořádání dálniční a silniční sítě – varianta S.9.3   1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

I/03.16 Další prvky dálniční a silniční sítě                                    1 : 100 000 (pdf, 4,4 MB)

 

I/04.01 Problémy a střety – varianta D.1     1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

I/04.02 Problémy a střety – varianta D.2     1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

I/04.03 Problémy a střety – varianta D.3     1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

I/04.04 Problémy a střety – varianta D.4     1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

I/04.05 Problémy a střety – varianta D.5     1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

I/04.06 Problémy a střety – varianta D.6     1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

 

I/04.07 Problémy a střety – varianta S.1     1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

I/04.08 Problémy a střety – varianta S.2     1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

I/04.09 Problémy a střety – varianta S.3     1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

I/04.10 Problémy a střety – varianta S.4     1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

I/04.11 Problémy a střety – varianta S.5     1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

I/04.12 Problémy a střety – varianta S.6     1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

I/04.13 Problémy a střety – varianta S.7     1 : 100 000 (pdf, 4,6 MB)

I/04.14 Problémy a střety – varianta S.8     1 : 100 000 (pdf, 4,6 MB)

I/04.15 Problémy a střety – varianta S.9.3  1 : 100 000 (pdf, 4,5 MB)

I/04.16 Problémy a střety - další prvky dálniční a silniční sítě         1 : 100 000 (pdf, 4,6 MB)

 

I/05 Výkres širších vztahů     1 : 200 000  (pdf, 4,1 MB)