Rozpočet JMK na rok 2018

Rozpočet na rok 2018 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání konaném dne 14. 12. 2017 usnesením č. 823/17/Z11.

 

Návrh rozpočtu byl 15 dní před projednáním v ZJMK zveřejněn v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněný návrh rozpočtu schválilo ZJMK beze změn.

 

 

Schválený rozpočet na rok 2018 - plné znění:

Titulní list (pdf, 1 599 kB)

Obsah a textová část (docx, 69 kB)

Tabulková část a grafy (xlsx, 400 kB), komentář k tabulce č. 5 (doc, 317 kB)

Závazné ukazatele rozpočtu - přehled (docx, 35 kB)

Závazné ukazatele rozpočtu - kapitola III.1 a III.2 (xlsx, 173 kB)

Závazné ukazatele rozpočtu - kapitola III.3 (doc, 33 kB)

 

Kompletní materiál "Schválený rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2018" v PDF ke stažení (pdf, 3 170 kB)

 

Občané JMK měli možnost vyjádřit se v průběhu měsíce října 2017 k návrhu rozpočtu prostřednictvím projektu "Váš kraj, váš rozpočet". Výsledky projektu (vyhodnocení preferovaných oblastí, aktivit a konkrétních podnětů občanů) jsou uvedeny zde (pptx, 1 680 kB).