foto 1 foto 2

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

  

 

 

 

Aktuální stav k 24. 1. 2018: 

 

 

SBĚR ŽÁDOSTÍ STÁLE PROBÍHÁ. 

Finance na cca 700 žádostí jsou k dispozici pro nově přihlášené.

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM + FORMULÁŘ ŽÁDOSTI K VYPLNĚNÍ  (+ všechny přílohy) – ZDE 

 

 

 

Seznam schválených žádostí (žádosti se schvalují postupně, seznam není konečný):

 

Rada Jihomoravského kraje - zasedání Schválené žádosti o kotlíkové dotace 2018
22. 1. 2018 Seznam schválených žádostí (921 kB, pdf)
12. 2. 2018 Seznam schválených žádostí (451 kB, pdf) 

  

 

Formuláře příloh jsou vyvěšeny na dotačním portálu ve formátu pdf, pro vyplnění je potřeba je vytisknout a veškeré údaje vepsat ručně.

Vše musí být odevzdáno v obálce A4 nadepsané dle textu v krajské výzvě (str. 5) – odkaz na krajskou výzvu a dotační program – zdeŽádosti odevzdávejte v obálce A4 jak v případě poslání poštou, tak při osobním předání v kanc. č. 321 (viz níže).

  

Pro otevření a vyplnění formuláře žádosti je nutné mít na počítači nainstalovaný Software602 Form Filler – je volně ke stažení na internetu – odkaz zde, případně zde. Pro formuláře žádostí využíváme pro klienty tento bezplatný software třetí strany, který umožňuje strukturované, interaktivní a inteligentní řešení elektronických formulářů. Tato funkcionalita je podporována operačním systémem Windows, není dosud podporována systémy iOS a Linux. Systémové požadavky a podrobnější informace naleznete na adrese: https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/#systemove-požadavky

 

Po dobu sběru žádostí bude na krajském úřadě k dispozici místnost s výpočetní technikou, kde bude možné formulář žádosti elektronicky vyplnit (po předchozí domluvě) – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, tel. kontakty viz níže.

 

Pořadí žádostí bude určeno podáním elektronické žádosti, a to časem doručení odeslaného formuláře na server Jihomoravského kraje. Správné odeslání žádosti bude potvrzeno automatickým potvrzovacím e-mailem. Pokud Vám do 1 hodiny od odeslání formuláře nepřijde potvrzovací e-mail, znamená to, že žádost nebyla přijata serverem kraje, tedy že byla odeslána chybně.

 

Po úspěšném odeslání žádosti bude nutné doručit žádost v listinné podobě – podepsanou, s totožným kódem žádosti jako v elektronické verzi, včetně všech vytištěných a vyplněných povinných příloh – a to do 5 pracovních dnů od podání elektronické verze žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – do kanceláře č. 321 nebo na podatelnu. Pokud bude listinná verze žádosti odevzdána pozdě, bude automaticky vyřazena.

 

V případě současné realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus dle podmínek programu Nová zelená úsporám. V rámci kotlíkových dotací tedy nebude proplacena žádná částka navíc – k proplacení bonusu dojde v rámci Nové zelené úsporám.

 

 

Kotlíkové dotace v Jihomoravském kraji 

   

Cílem projektu je snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody. Dne 18. prosince 2015 byla vyhlášena 1. krajská výzva, sběr žádostí byl zahájen dne 18. ledna 2016 v 10.00 hod. 2. krajská výzva prvního projektu byla vyhlášena dne 19. září 2016, sběr žádostí byl zahájen dne 1. listopadu 2016 v 10.00 hod. Krajská výzva druhého projektu byla vyhlášena dne 14. září 2017, sběr žádostí byl zahájen dne 16. října 2017 – podrobná pravidla jsou od 14. 9. 2017 popsána v krajské výzvě a dotačním programu – zde

  


 Hlavní změny oproti předchozí vlně:  

 

- Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle na pevná paliva k prokázání emisní třídy – povinná příloha žádosti (více viz dotační program) 

- realizace tzv. mikroenergetického opatření – již není vyžadována

- změna výše podpory (více viz dotační program)

- změna podporovaných nových kotlů – není podporován nákup nového kotle pouze na uhlí či kotle kombinovaného na uhlí/biomasu s ručním přikládáním (více viz dotační program)

 
   

Odkazy:

 

Dotační portál Jihomoravského kraje, dokumentace ke stažení – http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5735-506-Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+II+(Kotlikove+dotace)+OPZP+-+1+vyzva.aspx

Software602 Form Filler, ke stažení – https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Dotační portál Jihomoravského kraje – http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Státní fond životního prostředí, seznam výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz/  

Seznam oprávněných osob pro instalaci nových zdrojů tepla s využitím obnovitelných zdrojů energie – http://www.mpo.cz/dokument167893.html   

Operační program Životní prostředí, dokumentace výzvy MŽP pro kraje – http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty  

Ministerstvo životního prostředí, informace o povinné revizi – http://mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu  

Ministerstvo životního prostředí, informace o revizi a kontrolách kotlů v domácnostech – https://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni

   

Kontakty:

 

Jméno E-mail Telefon Kancelář
Ing. Tereza Rosypalová            

rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz        

541 651 371        

321
Bc. Jana Skácelová

skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz

541 651 407 321
Ing. Anna Gelová

gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz

541 651 231 321
Bc. Kateřina Fafílková

fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz

541 651 425 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŽÁDOSTI JSOU STÁLE PŘIJÍMÁNY - AKTUÁLNĚ ZBÝVÁ ALOKOVAT CCA 10 MIL. KČ