Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

  

 

 

 

Aktuální stav k 21. 11. 2017: přijato cca 720 žádostí, finanční alokace dosud není vyčerpána!

 

SBĚR ŽÁDOSTÍ STÁLE PROBÍHÁ. I když se přihlásíte až teď, máte stejnou šanci na získání dotace jako ti, kteří jsou už přihlášení.

 

 

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI K VYPLNĚNÍ  (+ všechny přílohy a návod k vyplnění) – ZDE 

 

  

 

Formuláře příloh jsou vyvěšeny na dotačním portálu ve formátu pdf, pro vyplnění je potřeba je vytisknout a veškeré údaje vepsat ručně.

Vše musí být odevzdáno v obálce A4 nadepsané dle textu v krajské výzvě (str. 5) – odkaz na krajskou výzvu – zdeŽádosti odevzdávejte v obálce A4 jak v případě poslání poštou, tak při osobním předání v kanc. č. 321 (viz níže).

  

Pro otevření a vyplnění formuláře žádosti je nutné mít na počítači nainstalovaný Software602 Form Filler – je volně ke stažení na internetu – odkaz zde, případně zde. Pro formuláře žádostí využíváme pro klienty tento bezplatný software třetí strany, který umožňuje strukturované, interaktivní a inteligentní řešení elektronických formulářů. Tato funkcionalita je podporována operačním systémem Windows, není dosud podporována systémy iOS a Linux. Systémové požadavky a podrobnější informace naleznete na adrese: https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/#systemove-požadavky

 

Po dobu sběru žádostí bude na krajském úřadě k dispozici místnost s výpočetní technikou, kde bude možné formulář žádosti elektronicky vyplnit (po předchozí domluvě) – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, tel. kontakty viz níže.

 

Pořadí žádostí bude určeno podáním elektronické žádosti, a to časem doručení odeslaného formuláře na server Jihomoravského kraje. Správné odeslání žádosti bude potvrzeno automatickým potvrzovacím e-mailem. Pokud do 1 hodiny od odeslání formuláře nepřijde potvrzovací e-mail, znamená to, že žádost nebyla přijata serverem kraje, tedy že byla odeslána chybně.

 

Po úspěšném odeslání žádosti bude nutné doručit žádost v listinné podobě – podepsanou, s totožným kódem žádosti jako v elektronické verzi, včetně všech vytištěných a vyplněných povinných příloh – a to do 5 pracovních dnů od podání elektronické verze žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – do kanceláře č. 321 nebo na podatelnu. Pokud bude listinná verze žádosti odevzdána pozdě, bude automaticky vyřazena.

 

V případě současné realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus dle podmínek programu Nová zelená úsporám. V rámci kotlíkových dotací tedy nebude proplacena žádná částka navíc – k proplacení bonusu dojde v rámci Nové zelené úsporám.

 

 

Kotlíkové dotace v Jihomoravském kraji 

   

Cílem projektu je snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody. Dne 18. prosince 2015 byla vyhlášena 1. krajská výzva, sběr žádostí byl zahájen dne 18. ledna 2016 v 10.00 hod. 2. krajská výzva prvního projektu byla vyhlášena dne 19. září 2016, sběr žádostí byl zahájen dne 1. listopadu 2016 v 10.00 hod. Krajská výzva druhého projektu byla vyhlášena dne 14. září 2017, sběr žádostí bude zahájen dne 16. října v 10.00 hod – podrobná pravidla jsou od 14. 9. 2017 popsána v krajské výzvě a dotačním programu – zde

  


 Hlavní změny oproti předchozí vlně:  

 

- Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle na pevná paliva k prokázání emisní třídy – povinná příloha žádosti (více viz dotační program) 

- realizace tzv. mikroenergetického opatření – již není vyžadována

- změna výše podpory (více viz dotační program)

- změna podporovaných nových kotlů – není podporován nákup nového kotle pouze na uhlí či kotle kombinovaného na uhlí/biomasu s ručním přikládáním (více viz dotační program)

 
   

Odkazy:

 

Dotační portál Jihomoravského kraje, dokumentace ke stažení – http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5735-506-Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+II+(Kotlikove+dotace)+OPZP+-+1+vyzva.aspx

Software602 Form Filler, ke stažení – https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Dotační portál Jihomoravského kraje – http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Státní fond životního prostředí, seznam výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz/  

Seznam oprávněných osob pro instalaci nových zdrojů tepla s využitím obnovitelných zdrojů energie – http://www.mpo.cz/dokument167893.html   

Operační program Životní prostředí, dokumentace výzvy MŽP pro kraje – http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty  

Ministerstvo životního prostředí, informace o povinné revizi – http://mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu  

Ministerstvo životního prostředí, informace o revizi a kontrolách kotlů v domácnostech – https://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni

   

Kontakty:

 

Jméno E-mail Telefon Kancelář
Ing. Tereza Rosypalová            

rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz        

541 651 371        

321
Bc. Jana Skácelová

skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz

541 651 407 321
Ing. Anna Gelová

gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz

541 651 231 321
Bc. Kateřina Fafílková

fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz

541 651 425 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŽÁDOSTI JSOU STÁLE PŘIJÍMÁNY - AKTUÁLNĚ ZBÝVÁ ALOKOVAT CCA 10 MIL. KČ