Závěrečný účet JMK za rok 2016

Závěrečný účet JMK za rok 2016 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 22. června 2017 usnesením č. 428/17/Z6. Návrh Závěrečného účtu JMK byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.  

 

 

Titulní list materiálu (pdf, 1 656 kB)

Textová část materiálu včetně obsahu (doc, 1 761 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření JMK (pdf, 8 481 kB)

Příloha č. 1 - Účetní výkaz Fin 2-12M "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.12.2016 za vykazující jednotku" (rtf, 827 kB)

Tabulky č. 1 - č. 26 (xls, 1 662 kB), Tabulky č. 27 - č. 34 (xls, 3 633 kB)