foto 1 foto 2

OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013

 

  

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce


V programovém období 2007-2013 se Iniciativa ES Interreg stala samostatným Cílem strukturálních fondů. Jednalo se o Cíl 3, nazvaný Evropská územní spolupráce (European Territorial Cooperation). V rámci Cíle 3 byly realizovány programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci, tedy pokračování Iniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC.

Pro naplňování Cíle 3 A v rámci Evropské územní spolupráce v období 2007-2013 schválila Evropská komise operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3.

Dotační území

V rámci OP PS AT-CZ 2007-2013 bylo vymezeno dotační území třemi kraji na české straně (Jihomoravským, krajem Vysočina a Jihočeským) a na rakouské straně regiony (Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel, město Vídeň, dále Mostviertel-Eisenwurzen a St. Pölten, Linz-Wels, Innviertel, Steyr-Kirchdorf.

Aktivity programu přeshraniční spolupráce jsou podrobně popsány na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo na stránkách OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika .

 

Vzhledem k častým dotazům žadatelů uvádíme odkaz na aktuální měsíční kurz EUR/CZK, kterým se přepočítávaly výdaje (do Žádosti o platbu).
 

 

 Projekty v rámci EÚS AT-CZ

Celkový objem finančních prostředků v rámci tohoto programu na léta 2007 - 2013 dosahoval 107,435 mil. EUR. 

 

V současnosti již není možné předkládat projekty v rámci tohoto programu.

 

 

 

AKTUALITY, DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Dne 23.6.2015 byl schválen Evropskou komisí Operační program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Aktuální informace naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde nebo stránkách programu.

 

------------------------------------------------------------------

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, JTS a Dolním Rakouskem uspořádal SEMINÁŘ PRO ČESKÉ ŽADATELE, který se konal v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně dne  9.3.2011 od 10:00 hodin. Prezentace z tohoto semináře jsou ke stažení zde (zip, 9,38 MB). Veškeré náklady byly hrazeny z prostředků projektu RECOM CZ-AT a spolufinancovány ze zdrojů ERDF, SR a Jihomoravského kraje. 

------------------------------------------------------------------

Program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013 pořádal dne 23. června 2010 na zámku v Mikulově svou Výroční konferenci. Program jednání je ke stažení zde (pdf, 864 kB), prezentované příspěvky jsou k dispozici na webové stránce Programu.

------------------------------------------------------------------

Dne 14.4.2010 a 21.4.2010 se uskutečnily Burzy projektových partnerů v Dolních Dunajovicích a ve Slavonicích. Prezentace z burzy v Dolních Dunajovicích najdete zde:

 prezentace informací o Programu Mag. Kaválek (ppt, 1,56 MB),  Mgr. Knettigová (ppt, 2,6 MB), prezentace projektů 1. část (zip, 3,4 MB), 2. část (ppt, 6,5 MB), 3. část (ppt, 6,75 MB). Prezentace k projektu ECOWIN je z důvodu své velikosti na vyžádání u Ing. Tesaříkové nebo Mgr. Knettigové.

Veškeré náklady byly hrazeny z prostředků projektu RECOM CZ-AT a spolufinancovány ze zdrojů ERDF, SR a Jihomoravského kraje.

------------------------------------------------------------------

Jihomoravský kraj ve spolupráci s RRAJM uspořádal semináře "JAK NAPSAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST A ZÍSKAT DOTACI", které se uskutečnily:

 9.2.2010  v Dolních Dunajovicích

10.2.2010 v Břeclavi

11.2.2010 ve Znojmě

15.2.2010 v Hodoníně

Materiály z těchto seminářů včetně prezentací jsou ke stažení zde (zip, 4,64 MB). Veškeré náklady byly hrazeny z prostředků projektu RECOM CZ-AT a spolufinancovány ze zdrojů ERDF, SR a Jihomoravského kraje.

------------------------------------------------------------------

Jihomoravský kraj ve spolupráci s RRAJM uspořádal SEMINÁŘ PRO ČESKÉ ŽADATELE, který se konal dne 3.2.2010 v 9:30 hodin v Sále Zastupitelstva JMK. Prezentace z tohoto semináře jsou ke stažení zde (zip, 6,71 MB). Veškeré náklady byly hrazeny z prostředků projektu RECOM CZ-AT a spolufinancovány ze zdrojů ERDF, SR a Jihomoravského kraje.

------------------------------------------------------------------ 

 

 

   

Kontaktní osoby:

Mgr. Monika Knettigová
Odbor regionálního rozvoje
odd. evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Tel: +420 541 651 306
E-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz