foto 1 foto 2

Životopis

 

Ing. Petr Hýbler

radní

 

Petr Hýbler se narodil se v roce 1978 ve Znojmě, žije v Hrušovanech u Brna. Je jednatelem ve společnosti HS geo, s.r.o., studoval na institutu geologického inženýrství na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Na témže institutu je současně doktorandem. Od roku 2014 je zastupitelem Hrušovan u Brna za hnutí ANO 2011.
Petr Hýbler je ženatý, má dvě děti.