Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2017

Rozpočet Jihomoravského kraje schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 15. prosince 2016 usnesením č. 51/16/Z2. Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v zastupitelstvu.

 

Občané JMK měli možnost vyjádřit se v průběhu měsíce října 2016 k návrhu rozpočtu prostřednictvím projektu "Váš kraj, váš rozpočet". Výsledky projektu (vyhodnocení preferovaných oblastí, aktivit a konkrétních podnětů občanů) jsou uvedeny zde (pptx, 609 kB).

 

Obsah materiálu se schváleným rozpočtem:

Titulní list (pdf, 2 712kB)

Obsah a textová část (doc, 150 kB)

Tabulková část a grafy (xls, 1 000 kB), komentář k tabulce č. 5 (doc, 293 kB)

Závazné ukazatele rozpočtu (doc, 45 kB)

Závazné ukazatele rozpočtu - kapitola III.1 a III.2 (xls, 310 kB)

Závazné ukazatele rozpočtu - kapitola III.3 (doc, 44 kB)