foto 1 foto 2
Slavíme výročí 100 let od vzniku republiky výsadbou 100 lip Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
16.05.2018

Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII, k. ú. Pisárky, Staré Brno, Štýřice, Trnitá, okr. Brno-město - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

(pdf, 614 kB) 

Náhled
16.05.2018

Výroba polyetylénových fólií ve Zbraslavi - oznámení EIA MŽP

(pdf, 264 kB) 

Náhled
15.05.2018

"Národní program nakládání s radioakivním odpadem" zveřejnění návrhu koncepce

(pdf, 351 kB) 

15.05.2018

Zařízení pro výrobu aktivních léč. substancí- Synthon Blansko-Z8 IPPC- zveřejnění rozhodnutí

(doc, 48 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Javůrek

(pdf, 1066 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dobré Pole

(pdf, 848 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Jevišovka

(pdf, 849 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Horní Věstonice

(pdf, 890 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Brod nad Dyjí

(pdf, 875 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Pavlov

(pdf, 854 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Klentnice

(pdf, 835 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Perná

(pdf, 850 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Nový Přerov

(pdf, 869 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Hluboké Dvory

(pdf, 808 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Synalov

(pdf, 790 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Troubsko

(pdf, 1120 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zakřany

(pdf, 1048 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Litostrov

(pdf, 1078 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Přibyslavice

(pdf, 1074 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žádovice

(pdf,765 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Nové Sady

(pdf, 823 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Lysovice

(pdf, 860 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Podivice

(pdf, 845 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Nemojany

(pdf, 812 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Kučerov

(pdf, 852 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Luleč

(pdf,799 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Statutárním městem Brno a obcí Vranov

(pdf, 842 kB) 

Náhled
14.05.2018

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Statutárním městem Brno a obcí Lelekovice

(pdf, 850 kB) 

Náhled
11.05.2018

Návrh územního plánu Bučovice - informace o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA stanoviska) dle ust. §10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 66 kB) 

Náhled
10.05.2018

Slévárna litiny, k.ú. Kuřim - zveřejnění rozhodnutí o změnu č. 8 integrovaného povolení

(doc, 48 kB) 

Náhled
09.05.2018

Usnesení o převzetí věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 20a odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ZPF, kterého se v roce 2009 měla dopustit společnost PAPENO, s.r.o.

(pdf, 337 kB) 

Náhled
07.05.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení aplikace závadných látek pro rybník Úvalský

(pdf, 192 kB) 

Náhled
07.05.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení aplikace závadných látek pro rybník Oleksovický

(pdf, 191 kB) 

Náhled
07.05.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení aplikace závadných látek pro rybník Šumický horní

(pdf, 190 kB) 

Náhled
07.05.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení aplikace závadných látek pro rybník Pilský

(pdf, 191 kB) 

Náhled
07.05.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení aplikace závadných látek pro rybník Branišovický horní

(pdf, 193 kB) 

Náhled
07.05.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení aplikace závadných látek pro rybník Suchohrdelský

(pdf, 186 kB) 

Náhled
04.05.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 13 integrovaného povolení pro zařízení „Fluidní kotle FK1 a FK2“ v k. ú. Hodonín

(doc, 52 kB) 

Náhled
04.05.2018

Informace o vydání stanoviska SEA k Návrhu územního plánu Kobylí

(pdf, 178 kB) 

Náhled
02.05.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů“

(doc, 52 kB) 

Náhled
27.04.2018

„Rezidence Vrbovec, Brno - Žebětín“, k. ú. Žebětín, okr. Brno-město - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení

(pdf, 370 kB) 

Náhled
24.04.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 140 - Svratka 4

(pdf, 203 kB) 

Náhled
20.04.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Hodonín – Pánov“

(doc, 49 kB) 

Náhled
20.04.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Velký Karlov – výkrm prasat“

(doc, 50 kB) 

Náhled
26.03.2018

Sdělení Ministerstva životního prostředí k evidenci ochranných pásem vodních zdrojů

(pdf, 227 kB) 

Náhled
29.01.2018

"Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, okr. Brno-město – informace o závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

(pdf, 259 kB) 

Náhled
10.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK 2018

Náhled
05.01.2018

Schválený rozpočet JMK na rok 2018 - oznámení o zveřejnění

(pdf, 80 kB) 

Náhled
27.11.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Provozovna zpracování autovraků", k.ú. Horní Heršpice

(doc, 49 kB) 

22.11.2017

Oznámení aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik

(pdf, 102 kB), (pdf, 65 kB), (jpg, 2,98 MB) 

Náhled
26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu JMK 2018-2020

(pdf, 70 kB) 

Náhled
26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu JMK za rok 2016

(pdf, 79 kB) 

Náhled
21.06.2017

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Těšany“, v k. ú. Těšany, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

Náhled
24.03.2017

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Stavební úpravy veřejných ploch při ulici Bulínova"

(doc, 133 kB) 

Náhled
09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

Náhled
09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy