Závěrečný účet JMK za rok 2014

Závěrečný účet JMK za rok 2014 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje usnesením č. 1831/15/Z 19 ze dne 25.6.2015. Návrh Závěrečného účtu JMK byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.

 

 

Textová část materiálu včetně obsahu (doc, 658 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření JMK (pdf, 4 765 kB) a příloha č. 1/1 (doc, 325 kB), příloha č. 1/2 (doc, 435 kB) a příloha č. 2 (doc, 404 kB) této zprávy

Příloha č. 1 - Účetní výkaz Fin 2-12M "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.12.2014 za vykazující jednotku" (rtf, 958 kB)

 

Tabulky č. 1 - č. 25 (xls, 1 501 kB), tabulky č. 26 - č. 30 (xls, 2 639 kB)

Grafy (xls, 280 kB)