ZÚR JMK 2016 - námitky, připomínky - help

Po veřejném projednání k ZÚR JMK budou všechny uplatněné námitky a připomínky vyhodnoceny.
Vyhodnocení bude zahájeno po 15.6. 2016. Doba zpracování se bude odvíjet od počtu obdržených námitek nebo připomínek.
 

Vyhodnocení Vaší námitky nebo připomínky podané prostřednictvím elektronického formuláře bude zveřejněno prostřednictvím webu JMK  v odkazu „Námitky a připomínky"
nebo na webové adrese: http://kevis.kr-jihomoravsky.cz/usr/custom/status_ZUR16.php

 

Přihlašovací kód Vám byl zaslán e-mailem při podání připomínky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.