ZÚR JMK - formuláře

Veřejné projednání

Termín k podání Vaší námitky, připomínky k ZÚR JMK byl do 15.6.2016 24:00 hodin.

• Vyhodnocení vaší námitky, připomínky k veřejnému projednání

 

Společné jednání

Termín k podání Vaší připomínky k ZÚR JMK byl do 7.5.2015 24:00 hodin.  

Vypořádání vašeho názoru, připomínky ke společnému jednání