Závěrečný účet JMK za rok 2015

Závěrečný účet JMK za rok 2015 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 23. června 2016. Návrh Závěrečného účtu JMK byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK.  

 

 

Titulní list materiálu (pdf, 1 656 kB)

Textová část materiálu včetně obsahu (doc, 668 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření JMK (pdf, 5 129 kB) a příloha č. 1 této zprávy (pdf, 593 kB)

Příloha č. 1 - Účetní výkaz Fin 2-12M "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.12.2015 za vykazující jednotku" (rtf, 946 kB)

Tabulky č. 1 - č. 25 (xls, 1 695 kB), tabulky č. 26 - č. 30 (xls, 3 198 kB)

Grafy (xls, 281 kB)