foto 1 foto 2

ZÚR JMK - úvodní strana - help

Pod ikonou „Zásady územního rozvoje – úplné znění“ najdete:

 


 - ZÚR JMK 2016
 

 - kompletní dokumentaci předloženou k veřejnému projednání podle stavebního zákona,


- návrh ZÚR JMK pro společné jednání, které proběhlo v roce 2015,


- schválené zadání ZÚR JMK, které bylo podkladem pro zpracování dokumentace,


- ZÚR JMK 2011 zrušené v roce 2012