Obchůzky s Jidáši a tradiční modrotisk nově na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje

OBCHŮZKY S JIDÁŠI A TRADIČNÍ MODROTISK NOVĚ NA SEZNAMU NEMATERIÁLNÍCH STATKŮ TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje byl na konci roku 2015 rozšířen o dvě nové položky. Dne 10. 12. 2015 schválila Rada JMK Jihomoravského kraje zápis nemateriálního statku Velikonoční obchůzky s Jidáši na Bučovicku (v rámci velikonočního hrkání a klapání školní mládeže) a současně byla schválena změna Zásad vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Díky této změně byl seznam rozšířen o další nemateriální statek - zápis Technologie výroby modrotisku, který byl v roce 2014 zapsán do celostátního Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Velikonoční obchůzky s Jidáši se vyskytují ve 13 sousedících obcích na Bučovicku. Tyto obchůzky jsou doloženy od druhé poloviny 19. století a dodnes se konají každoročně na Velký pátek nebo Bílou sobotu, v době, kdy podle křesťanské tradice utichají zvony na věžích kostelů a kaplí (na uctění památky umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista) a jejich zvuk nahrazují dřevěné nástroje v rukou chlapců, kteří obcházejí několikrát denně vesnici. Postava Jidáše představuje apoštola Jidáše, zrádce Krista, zosobňuje současně zlo jako takové. V každé obci má Jidáš svou specifickou podobu a projevy, je jím buď živý maskovaný představitel, nebo figurína. Postava Jidáše má vzbuzovat strach, ale spíš se stává objektem všeobecné zábavy, Jidáš honí ostatní, začerňuje sazemi, krémem na boty, někde je navíc výběrčím peněz. V některých vesnicích dochází na závěr obchůzky k potrestání Jidáše, které se děje zpravidla mimo obec, aby se zlo, které zosobňuje, nemohlo do obce vrátit. Obchůzky s Jidáši jsou na Bučovicku neodmyslitelnou součástí velikonočních svátků, tato oblast je jednou z mála v České republice, kde se postavy Jidášů vyskytují.

 

Výrobu modrotisku v současnosti zajišťují v České republice dvě provozovny, obě se nachází na území Jihomoravského kraje: Modrotisková dílna firmy Arimo ve Strážnici a Modrotisk Danzinger v Olešnici na Moravě.
Modrotisk je výsledným produktem techniky zdobení látek, při níž se pomocí forem nanese na plátno rezerva - hmota, jež chrání textilii v místech, která nemají být zabarvena. Potištěná látka je poté zastudena barvena v indigové lázni. Výroba modrotisku má své kořeny v Číně, v Evropě se tato technika rozšířila až na počátku 18. století a původně byla určena aristokratickým vrstvám. Na přelomu 18. a 19. století se modrotisk rozšířil na venkov a stal se materiálem pro výrobu některých součástí lidového oděvu i bytového textilu. Jedná se o jedinečné kulturní dědictví, které je stále živé a aktuální.

Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury JMK, na který jsou zapisovány nejvýznamnější projevy z oblasti tradiční lidové kultury vyskytující se na území kraje, byl vytvořený zřízen v roce 2013. Téhož roku do něj byly automatiky zapsány dva prvky: Slovácký verbuňk a Jízda králů na Slovácku – ve Skoronicích na Hodonínsku, které rovněž reprezentují Jihomoravský kraj na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
Více informací o Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje je k dispozici na webových stránkách Masarykova muzea v Hodoníně  (nové okno prohlížeče)  a Jihomoravského kraje (nové okno prohlížeče).