Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 2179/15/Z 23. Návrh rozpočtu byl 15 dní před projednáním v zastupitelstvu zveřejněn v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obsah materiálu: 

Titulní list (pdf, 2 713 kB)

Obsah a textová část (doc, 139 kB)

Tabulková část a grafy (xls, 969 kB), Komentář k tabulce č. 5 (doc, 296 kB)

Závazné ukazatele rozpočtu (doc, 43 kB)

Závazné ukazatele rozpočtu - kapitola III.1 a III.2 (xls, 219 kB)

Závazné ukazatele rozpočtu - kapitola III.3 (doc, 43 kB)