2. Právní předpisy a metodika

Právní předpisy odboru investic

  • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
  • zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

Odbor investic nevydává metodické pokyny.