3. Strategické dokumenty

Odbor investic nemá žádné vlastní dokumenty koncepční, strategické nebo programové povahy.