Závěrečný účet JMK za rok 2013

Návrh Závěrečného účtu JMK za rok 2013 byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo závěrečný účet na svém zasedání konaném dne 19. 6. 2014 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

Textová část materiálu (doc, 608 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření JMK (pdf, 1 030 kB)

Příloha č. 1 - Účetní výkaz Fin 2-12M "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.12.2013 za vykazující jednotlku" (rtf, 993 kB)

 

Přehled tabulek (doc, 60 kB), tabulky č. 1 - č. 25 (xls, 1 306 kB), tabulky č. 26 - č. 30 (xls, 2 214 kB)

Přehled grafů (doc, 50 kB), grafy č. 1 - č. 9 (xls, 292 kB)