foto 1 foto 2

Tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje byly slavnostně předány v Kunštátě

Tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje byly slavnostně předány v Kunštátě


V neděli 14. 6. 2015 byly v Kunštátě, v rámci tradičních Svátků řemesel, již počtvrté slavnostně předávány tituly Mistr tradiční rukodělné výroby. V roce 2015 byly tímto titulem za dovednosti a znalosti v oborech tradiční rukodělné výroby oceněny  paní Anna Búřilová z Hodonína, paní Zdeňka Zábojová ze Sebranic a paní Marie Žáková z Vnorov.

Titul oceněné převzaly z rukou představitelů Jihomoravského kraje - paní Bohumily Beranové a Ing. Jiřího Němce, radních pro oblast kultury a památkové péče, a z rukou představitelů Krajského úřadu Jihomoravského kraje - JUDr. Věry Vojáčkové, MPA, ředitelky krajského úřadu a Ing. Ivo Minaříka, MPA, vedoucího odboru regionálního rozvoje. Oceněným přišel na pódium pogratulovat i starosta města Kunštátu, MVDr. Zdeněk Wetter. Udělení titulu je spojeno s finančním darem Jihomoravského kraje, který v letošním roce činí 10 000 Kč, a také s pamětní bronzovou plaketou z dílny akademického sochaře Miroslava Kováříka.

 

Více informací o oceněných v roce 2015 ZDE.

Více informací o titulu i všech laureátech od roku 2012 ZDE.